Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRAETHO'DAU, &c estÀm ^rspgààóî; tud. v -'ofiant Mr. Benjamin Lìovd ............ Dyîanwnd Ymchwiliudan Llenyddoì ar y Wein- idognéth Gfistionogol (narhad)...... ...... 67 Hanes dechrenad, erch\-lldra, ac afresymoldeb Caethfa«£nach (narhad)... ...... ...... 71 " Y OvnmiI!eidra" ..... ...... ...... 73 My.m'giad Dirprwywyr ý Llywodraeth âm gvfìwr Dvsgeidiaeth. yn y Dywysogaeth.— LÌythyrlI..... ...... ...... ...... 7? Yr Ymnfüldnwyr a Choleg Dewi Sant ...... 79 Argad a Chaerfallwch............ ...... 79 "Adolygiril y Wasg ...... ,..........M .Atebton ' ........................03 GoFYWAOAÜ .........................JJ3 ','' íi êi BARDDONIAETH. Y Bod ç Ddnw........ Dedwyd'dweh Teuìnaidd ., ..í... ...... Dychweliad yr Afradlon ......... ■'Men ...-...■.........., En<rìvn;on ...... __.. Ehglyttioîj i'( Ardd Eifion" .... ..[... Ebçlyn i hyd Engîyn ...... ...... '.,. Bedd-argraff ...... ...... Peroiuhîth.—Penpold......... '..['.' HANESION CREFYDDOL, &c. -Ad-aíroriad Sittim, Felingwm, swydd Gaer- fyrddin ...... ...... ...... Undeb Ys^olion Sabbothol. Dosparth isaf swyddGf-erfyrddin ......' ...... ...... Eglwys Tal.>wern at Eglwysi yr Hen GyrA- mánfa ...... ...... JUIV Ächos Addoîdy y Bedyddwyr yn Nghrughy wel • Í>G . Cwrdd T'rinîisòl Morgánwg -. ,'.'. .:.:.'.'&ê Anrheg i Weroidog ...... ...... : .!;_-..8.?. Erîidîgáeth yn Ffrainc ar y Bedyddwyr V...... #7 Darlithifliì .....•...................... 87 Llytbyr at Gyfeillionyr Achos Oenadel ...... &7 HANBSION GWLADGL. ,' Taìifidaii v Gweinidoíîion, &c. ..... .'...;. #8 C'renlondeb i'rTÎOflion....;;. ...... ....... íìiì Hunan-laddimî trwy Gywilydd ...... ...... 83 Troseddwr Off iriadol;...... ...... ...... S9 Ofergoeledd hynod ." '...... ./.... ■;..... «!>• Dnmwnm alarns .......... ........... ...... fip Tnl eyrìnwn i Yspeilwyr ... ...... .....r-89 Ymfudiaeth i'r Americ............... f ...... Q0 S<?nedd Araherodrol ...... ............ <",Q Marwolaetb Arehesgob Caergaint .. ...... 91 Siryddion Cymrn am ìf>ía...... ...... Í>1 Brawdiysoedd y Gwanwyn ............ ,91 Pwyllgor Ysgol Lancasteraidd Caerfyrddin ... 91 Llîfògydd yn rhan ucháf Swydd Aberteüì ...... 92 Cymheroriae.th fìyirrcig vn Llrnlleifiad ..... 92 Dv£wyddiad ealaras.yn Ngbwmbychan ...... 93 Diffygiadan 1848 ...... .".........A 94 Cwrdd Ch wa tte r Taber, Dy fed..........• 91 Esgoriadan, Priodasau, a Marwolaethau .:.... .04 Hanesion Tramor— Ffrainç—Naples—Denmarc--Caffrafia--China —America........ ... ...... 0,5 Amrywiaethau............ ...../\ ....[[ 05 Manion ...... ...... ...... or m JONES ; CAEEFYRDDIN: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN HUGH WILJ AR WERTH HEFTO GAN ALÎCE WILLIAMS, YN SWYDDFA SEREN GOMER, HEOL.Y-BEENIR; Mr. H. Hughes, St Maríin's le Grajid, Llmidain ; Mrd. E. a T. Jones, , ■ Argraû' jv a Llyfrwèrthwyr, Lime Streeí, LlynJIeiiìad, &c. PRIS CHWE CHEìNiöG. ■■."'. \^ C. «*Äfeiiesfe_..-,^.