Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA, NEB DDUW, IÍEB Sttftm SERE]\ GOMER. DYDD MEI&HER, RHAGFYR 29, 1819. [Prìs Tair Ceiniog."] HYAWDLEDD PAÜL GER BRON FFELICS. ÄCTAU XXIV. 25. Ac fel yr oedd efe yn ymresymu am gyf- iawnder, a dirtcest, a'r farn a fydd, Ffelics a ddychrynodd, fyc. Yr oedd Paul, yr hwn oedd yn ddyn bach wrth natur—yn Heb- rewr o genedl—yn Rhufeinwr wrth ddinas-fraint—yn dduwiol trwy Vas—yn Apostol trwy ys- brydoliaeth, yn Uanw gwir gym- erìad dyn, gwladwr, Cristion, ac Apostol, yn rahob lle; ond ni lanwodd y cymeriad uchod yn amgen nâ cher bron Ffelics a'i wraig Drusila.—Y dyn, meddaf, mewn gwrolder, hyfdra, a mawr- frydigrwydd, yn ymresymu yng- wydd ei farnwr yn sefyllfa car- charor ; y gwladwr^ yn dangos pa.fodd y dylasai Ffelics anuwiol ymddwyn ar ei deyrn-gadair; y Cristion^ yr hwn ni adawodd un fantais dymhorol i'w ddallu i atal y gwirionedd mewn anghyf- iawnder; yr d<postol, yn egluro gydâ medrusrwydd i ddy n tywyli, ddirgëlwch amryw ranau o ath- rawiaeth y ífydd Gristianogol, yr hon oedd Ffelics yn ymholi yn ei chylch. Mor «ynwyrol oedd ei resymiad ar yr achlysur hwn ! Yn 1. Fe ymresymodd am gyf. iawnder—y gyfraith fawr o un- iondeb, yr hon sydd yn pwyso gweithredoedd dynion mewn clo- rian gywir; yn pènu eu perthynoí a'u cyfartal daliad i'r drẃg a'r da ; yn ystyried dadleuon dini- weidrwydd ac achos y. gwirion- edd o'r neilídu i amgylchiadau damweiniol genedigaeth, gwael- der, tlodi, neu gyfoeth; a pha rai nid yw anhyblygedd urddasoJ, wrth roddi baru, yn dychrynu wrth frawder, yn gŵyro trẁy wobrwy, nac yn brysio trwy nwydau ; yr hyn a gynal orsedd Uywodraeth, a argraffa arswyd a pharch ar frawdle y barnwr di- duedd, a wna'r swyddog gwladol yn ddychryn i weithredwyr drwg, RHIFYN XXVI. 2D Î.LYFR II.