Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TftA MOR, TRA DDUW, HEB 33öúm SEREN GOMER. DYDD MERCHER, RHAGFYR 15, 1819. \ [Prîs Tair Ceiniog.'] ■' i.i " . ' COPIANT $* attotìJöar 9öarri) ♦ ©♦ ®$omaö, PECHHAM, LLUNDAIN, ÎÄANCEDIGAETH YR HWN. YN YR 61AIN FLWYDDYN o'l OEDRAN, A CRYBWYLLWYD YN RHIFYN 46, DAL. 332. Ye oedd Mr. Thomas yn fab i'r diweddar Barch. Tìmothy Tho- mas, o Aberduar, swydd Gaer- fyrddin, awdwr y llyfr tra budd- iol a elwir y Wisg Wen, a rhai Uyfrau ereill, yr hwn a fu farw er ys, hàner can' mlynedd yn ol, cofladwriaeth yr hwn sydd eto yn werthfawf gan rai hen be- rerinion ag ydynt eto yn fyw ; a hrawd i weinidog presenol yr eg- lwys uchod, yn dwyn yr un enw a'i dad. Ganed Mr. Thomas y 5ed o Fawrth, 1759, ac efe a dderbyniwyd yn aelod o'r un eg- Iwys yn lled ieuanc, yr hon oedd y pryd hyny dan ofal ei ewythr hybarch, y diweddar Secaria Tho- raas. Ar anogaeth yr eglwys efe aaeth,yn y mís Gorphenaf, 1777, i Athrofa y Bedyddwyr yn NghaeroJdor (Bristol), ag oedd Jryd h'yny.dan ofal y Parch. How RHIFYNXXV. 2 a Chaleb Ëfans, a James Newton; yno efe a fyfyriodd er llawer o fantais iddo eî hun hyd yr haf yn 1780, pryd y gadawodd yr Ath- rofa; ac wedi treulio agos i ílwyddyn gydâg eglwys y Bed- yddwyr yn Pershore, ar farwol- aeth eu gweinidog, y Parch. Dr. Ash, awdwr leithadur Saesneg, (Asìis Ënglish Grammar), efe a ordeiniwyd yn weinidog iddynt, trwy weddi a gosodiad dwylaw, gan ei ewythr henaf, y Parch. JoẃhuaThomas, Llanllieni, awd- wr y gwaith gorchestol hwnw Ilancs y ìiedyddwyr. Pregeth- odd y Parch. Dr. C. Efans ar ei ddyledswydd mewn modd tra, dwys a difrifol. ' ' Yn hydref y flwyddyn 1781* priododd Mr. Thomas â merch ieuengaf Mr. Moseley, díacon trâ theilwng o Egiwys Heol Cannon} : LLYFR II.