Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

; TRA MOR, TRA ttnŵdtu ME* ' HEB 3Söím. SEREN GOMER, DYDD MERCHER, RHAGFYR 1, 1819. [Prîs Tair CeiniogJ] NATÜR YW POB PETff, (Paihad o'n Rhifyn diweddäf.) Dtstawodd fy ngwrthwynebwr erbyn hyn, ac ystyriais fy mod nid yn unig wedi cael buddugol- iaeth hollol, ond wedi egluro pethau mawrion. Yn awr, ebe fi wrthyf fy hun, nid yw y rhan fwyaf o gofleidwyr crefydd yn gwybod fodyradnodaucrybwyll- edig o fewn y Bibl. Mi a wnaf fy hysbysiad yn adnabyddus i bawb a gyfarfyddaf, ac nis gall lai nâ öhael derbyniad groesawus os ystyriwn ei natur. Dywedaf fod gras yn cenhedlu gras, a bod cwrteithio natur o'r pwys mwyaf er eu dedwyddwch, ac er budd- ioldeb eu teuluoedd a'u cyfeill- ion. Addurn hardd, ac o fawr werth yngoîwg yr Arglwydd, yw ysbryd llariaidd ac araf, ac heb- ddo nîs gallasent byth gael tyst- iolaeth eu bod yn blant i Dduw. Oud fe'm siomwyd gymaint, pan ddywedodd rhai. o*r cyfry w y darfum wneud fy hỳsbysiâeth yn amlwg iddynt, gydâ llawer o oer- RHIFYN XXIV. 2 felgarwch a óHfaterwch, en. bod yn gydnabyddus o'r cyfan ,p*r blaen : ereill a ddy wedai, eu bod yn oer a deddfol, a bod arnynt eisieu math arall o grefydd: pan y nodai ereill, bod yp rhaid fy mod i yn meddianu llawer iawn o natur dda fy hun, ac mai dyna y rheswm paham yr oeddwn jna dweud cymaint am dani. Ond dylaswn gofìo, nad yw natur ddim yn ras. Pa fodd bynag, dywed- .ais wrthynt, fod fy natur i ar y cyfan yn ddrwg iawn, a bod JT hyn ag oeddynt hwy yn ei gyírîf i natur, yn tarddu oddiwrth ras. Yna ychwanegais, pe buasai yn hiliogaeth natur yn ùnig, nad oedd ar y cyfrif hypy i'w ddibrjsip a'i anghofio; oblegid fod Duw yn naturiol dda,ac angylion ypnat- uriol bur: ond nid oes i.pì.,,** J cyfrif hyn i ddirmygu daip»1 J naill neu burdeb y llali* ^"P oedd y cyfan a ddy wedais yp,*$tf> un dyben, eithr safasant jüfcw- I LLYFR n.