Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA TRA ÉfSti HEB EDl W; HEB SEREN GOMER DYDD MERCHER, HYDREF 20, 1819. [/Ms Tair Ceimog.] Y GWAHANIAETH SYDD RHWNG Y DDWY PENDITH O GYFIAWNHAD A SANCTEIDDHAD. Mr. Go.mer,—Gellirgweled fod (Trwy y flaenaf y symudir ein y ddwy fendith ardderchog a gwerthfawr hyn yn perthyn i'n cyíiwr dyblyg ni. Mae y cyntaf yn dal perthynas â'n cytlwr, a'r aii â'n tuedd, ac â'n hanian a'n buchedd ; un yu cynwys ein hawl, a'r llall ein cymhwysder i fywyd tragywyddol. 1. Yn y cyfiawnhad mae Duw yn ein caru ni yn rasoi, heb un achos ynom ni, yn ein heddychu, pan yn elynion, âg efeihuu: ac yn y sancteiddhad mae yn eiu dwyn ninau i'w garu ynteu, am iddo ef yn gyntaf ein. caru ni. 2. Vn y cyfiawnhad mae Duw yn cuddio ein pechodau â gwaed Crist, gan eu maddeu, ac yn gor- chuddio pin personau â'r wisg oreu: ac yn y sancteiddhad mae yn harddu, a phrydfeithu, ac addurno ein cyríF a'n heneidiau â'i ddelw ei hun trwy Ysbryd Crist; yr hwn yn raddol a'n cyf- «ewidia niyn holloli düelw Duw.' UIIIFYN XXI personau o dir digofaint a mell- dith: trwy yr olaf y symudir o dir aflendid i dir purdeb a sanct- eiddrwydd yn yr holl ddyn. Trwy y naill newidir ein cyflwr, trwy y llali y cyfnewidir ein calon a'a hauian. 3. Cyfiawnhad sydd weithred oruchel o eiddo Duw fel barnwr arnom ni; a'r sancteiddiad sydd weithred iachâol ynom ni o eiddo Duw fel lachawdwr a meddyg, trwy yr hon y'n gwneir ninau yn weithgar i garu Duw. Trwy y naill y maddeuir ein holl anwir- eddau, a thrwy y llall y iacheir ein holl lesgedd. Duw yw yr hwn sydd yn gweithio ynoch chwi ewyllysio a gweithredu o'i ewyll- ys da ei hun. 4. Cyíiawnbad sydd weithred o eiddo Duw tu ailan i ni, gan ddatgan gwyufyd trwy gyfrif cyfiawnder un arall i ui, ac ang- hyfrif i ni ein pechodau ein huu- LLYFR II.