Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRÁ BEB DDUW, HEB &0ÍWU SEREN GOMER. DYDD MERCHER, HYDREF 6, 1819. [Prîs Tair Ceiniog."] MWYNEIDD-DR Aé Mr. Gomer,—Peth da a budd- j eu difenwi a wnaeth. Geiriau iol yw Mwyneidd-dra ymhlitb jaddfwyn, ac ymddygiad caruaidd pob graddau o ddynioh. Mae j Abigail a luddiodd Daíydd i dy- hyny yn amlwg wrth ystyried ) Ẃallt gwaed. Pan oedd gwyr cymaint o beryglon mae dynion wedi myned iddynt o achòfi geir- iau áarug, ac ymddygiad anfwyn- aidd. Geiriau sarug Rehoboam íel aìl achos fu yn foddion iddo ef golli y ,rhan fwyaf o'i deyrnas, (1 Bren. xii. 7, 13);—geiriau sarug Nabal a gynhyrfpdd Dafydd fyned yn ei erbyn, i'r dyben j ddyfetha yr hyn oedd yn perthyn iddo; os oedd achos gan Nabal fod yn ddiolchgar i'w fugeiliaid amfod ei braidd yn ddiogel, gallai fod yn ddiolchgar i weìsion Daf- yddam fod ei fugeiliaid yn ddi- ogel; canysdywedodduno weis- ion Nabal wrth ei feistres, " Mur oeddent hwy i nl nos a dydd," 1 Sam. xxv. 16; ac os nad oedd yn ewyllysio cyfranu, gallai fod yn addfwyn heb golledu ei hun i'r gradd lleiaf, ond yn lle hyny RHIFYN XX* Ephraim yn dwrdio Gidëon yn dast, ei eiriau addfwyn a mwyn- aidd a arafodd eu hysbryd hwy, Barn. \iii. 1, 2. Mae Mwyneidd-dra yn gwneu- thur ein uwch-radd yn hawddgar, ein cyd-radd yn hyfryd, ein îs- radd yn feddlön; mae y.n llyfn- hau dadl; hên ddiareb yw " Gair mwyn á wna ddadl yn gadarn;-' maeîyn melusu cyfeillach; ,yn gwneuthur pawb yn y gymdeithas yn llon; mae yu maethu natur dda a chyd-garedigrwydd; yn calonogi yr ofnog; yn llouyddu y terfysglyd; yn moesoli y ffyr- nig; yn gwahäniaethu cymdeithas obobi addfwyn oddiwrth gymysg- edd o ddýnion, anwâr. Mewn gair, Mwyneidd-drasydd rinwedd afsydd yn gosod pob gradd s> ddynion mewn cydfasnach gyf- LLYFR II,