Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

, - .; TRA MOfì, TRA HEB DDÜW, HEÊ Wüím* SEREN GOMER. DYDD MERCHER, MEDI 22, 1819. [PrìsTair Ceiniog.] MELLDITH YPAB: NEÜ FFRUF O YSGYMUNDOD GAN EGLWYS RHÜFAIN, A GYMERWYD ALLAN O GÖFLYFR EGLWY9 ROCHESTER, GAN EMOLFUS YR ESCO», AC YN MEDDIAiíT DEON Y LLE IIWNW. Irwy awdurdod Duw hollallu- og, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, a'r canonau sanctaidd, a thrwy y lân Forwyn Faìr, mam a magydd ein Híachawd wr; a thrwy holl rinweddau nefol angylion, arch-angylion, thrônau, llywod- raethau, galluoedd, cerubiaid, a seraphiaid ; a thrwy y patriarch- iai'd a'r proíF^ydi sanctaFdd; a thrwy yr holl aposfolion ac ef- engylwyr; a thrwy y gwirioniaid sanctaidd, y rhai a gaed ýn deil- wng yngol wg yr Oen sanctaidd i ganu y gân newydd sydd gan y merthyron a'r cyfFeswyr sanct- aidd; a thrwy y morwynion sanct- aidd; a thrwy yr holl saint.yng- hyd âg etholedigitm sanctaidd Duw; Yr ydym yn esgymuno ac yn gwneuthur yn anathema y drwg weithredwr hwn (nen hon), ac oddiwrth drothwy eglwys sanct- aidd j Duw hollailuog yr ydym yn eidori ymaith, fa! 7 %ddo RHIFYN XIX» } iddo gael ei boenydio a'i arddang- os, a'i roddî ymaith gyclâ üathaa ac Abirain, a chydâ'r rhai a ddy- wedant wrth yr Arglwydd, Ymâd oddiwrthym, canys nid ydym yn chwenyçh gwybod dy fiFyrdd; ac fel y diffoddir tân gan ddwfr, bydded i'w oleuni ynteu ddiffodd yn dragywydd; oddieithr iddo edifarhau, a gwneuthur boddlon- rwydd. Amen. Bydded i'r Tad, yr hwn a greodd ddyn, a'r Mab, yr hwn a ddyodd- efodd drosom, ei felldithio; bydd- ed i'r Ysbryd Glân, yr hwn a roddwyd i ni yn y bedydd, ei felîdithio; bydded i'rgroessanct- aidd, ar yr hon y buddugoliaeíh- odd Crist ar ei elyn er ein hiach- awdwriaeth, ei felldithio ef; bydded ì'r sanctaidd dragywyddoí Forwyn Fah*, mam Duw, ei fell- dithio ef; bydded i St. Michael, blaenor yr eneidiau sanctaidd, ei fellditbioef; bydded i'r hollang- ylion, arch-angylion, a thywys- LLYFR II.