Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

.....rstk .\ MOR, ;"_v:tra' Srptfmu '"■'' ''jàìsn \ SEREN GOMER. DYDD MERCHER, AWST 25, 1819. [Prîs Tair Ceinẁg.'l TYSTION WEDI EU LLADD. Mr. Gomer,—Gwedi darìlen yn eich rhifynau diweddar mewn perthynas i ladd y tystios, teitnlais ynof awydd newydd i ddarlJen IIanes y Msrihyron ; a meddyliais na fuasai yn aufudd- iül i wueuthur cryuhodeb byr o hono, a'i anfon aioch, fel, os gwelwch } n addas i'w osod yn rhyw gŵr ö'ch Seren, modd j gwelo,eich meibiou a'ch merched uniaith (y rhai sydd liosog iawu yn !Nghymru) pa nifer yn barod sydd o'r tystion wedi eu lladd. Ác Och ! (y Nuw, a oes ychwa- Jieg eto i gael eu lladd ? í. Dyoddefodd y Cristianogion y,n drwm oddiwrth yr luddewon. Cawo hanes am hyn yn y Testa- ment Newydd. Iesu Grist a brofo^d o hyn yn y modd chwe- rwaf odSiWirth ei genedì ei huB^ ap wcth ddarlien hapes yr àpos- tolion,cawn mai fel eu Blaenory cawiaut hwytJîau;eo herlid yn y moàà mwyaf didrugaredd. II. Dyoddefodd y Cristianog- ion snewu modd ofnadwy oddi wrth y Paganiaid, fel y mae ha- neswyr yn eu cyfrif y deg herle- digaeth; Y cy ntaf, fel y me- ddylir, yn nheyrnasiad Nero, ddeg ar hugain o llyneddoedd ar ol esgyniad Crist, pan oedd. Crist- ianogion yn caeí eu llarpio gau gŵn, &c„ Yr ail erledigaeth oedd yn amser Domitian, o ddeu- tu y flwyddyn 95, pan meddylir i 40,000 ddyoddef merthyrdod. Ÿ trydydd a ddechreuodd yn ¥ drydedd flwyddyn o deyrnasiad Traỳm, yo y flwyddyn 100, ac a ddygwyd yn mlaen gydCr gor- mes mwyaf dros amryw flynedd- oedd. Y pedwerydd yn amser Antonius, pan oedd y Cristianog- ion yn caeì eu haìltudio ò'u tai, eu gwahardd i ymddangos mewn un gyrodeithas, éu ,gwa"wdio, eu .htìrlid, eu çuço, eu gyru o-le i àL eu\ jhyspejiio .o'u meddianau, eü carcharu à'u ìlabyddio. ., Ÿ púm- * . LLYÍRH, ,