Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, ~ TRA HEB DDUW, HEU äBfcínu SEREN GOMER. DYDD MERCHER, GORPHENHAF 14, 1819. [Prls Tair Ceiniog.'] TEÜLÜ ANEDWY DD. Mr.Gomer,-—Mae yn hoffgen- yf weled eich Seren ysplenydd yn treiglo yn ei chylch trwy wae- lod Dyfed, gan obeithio y bydd ei golygiad llewyrchus i ddwyn p.-eswylyddion ein bro i sylwi är ei harddwch, a charu ei hym- ddangosiad, fel y delont, yngo- leuni y Sere* fel drych dysclaer, i weled eu haml gamsyniadau, ynghyd â rhodio llwybrau uniou- deb ymhob peth yn ddidram- gwydd. Fe ddywed rhai fod gan y planedau effaith neillduol ar ddynolryw; ac ni wu i ddim llaî; ond yr wyf yn gobeithio y bydd Seren Gomer i gael effaith d,dy- munol ar.y Cymry i symud an- hwylderau y meddwl, megys rhag- farn, digofaint, anghyfiawnder, anwybodaeth, a'u holl blant, y rhai fuasai yn maeddu anghyffeíyb fedrusrwydd Galen Esculapius, a'i holl epil. Wrth sylwi ar y wlad yn gyffredinol, gwelaf yn- ádi lawer o deuluoedd anedwydd RHIFYN XIV. ac angliysurus îawn; a chan ei bod yn angenrheìdiol dangos i ddynion eu bai cyn dysgwyl di- wygiad, tybiaf fod y pefhau can- lynol yn achosion anghysur ac anedwyddwch mewnJlawer teulu. Yn gyntaf, Pen-teuíu ofer ac afradion:—sylwais fpd hyu yn achos anghýsur ỳn aml; os bydd y meistr yn segura mewn diìyr- wch a_ tháfarndai, áçç. fe fydd yr arian yn cael eu gW&riô iborthi ei flys melldigedig a diwaìa, yn lle dilladu y teulu a thalu ei ofyn- wyr; bydd ei alwedigaeth yn cael ei esgeuluso, ac, er cau y drws, fe ddaw tlodi i mewn yn ddiatal; fe fydd y wraig gartref wrthi ei hun, fel gweddw yn ddigon isel ei meddwl, y plant fel amddifaid heb neb i ofalu am danynt, a'r gweision heb un meistr i'w llyw- odraethu, a mynych y byddant yn colli eu cwsg wrth ei ddysgwyl adref, neu orfod ei hol o'r dioty, iisu ryw ffôs, ac wrth geisio ei LLYFR II.