Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA ISrptîwitt. ISEB DDÜW, HEB i 39üúm SEREN GOMER. DYDD MERCHER, MEHEFIN 16, 1819. [Prìs Tair Ceiniog.] RHAN O LYTHYR ©ûmttíBag at ösltoîŵ &t. Mr. Gomee,—Yr wyf yma yn anfon i chwirano lythyraanfon- odd gweinidog yr efengyl at èg- lwys y buasai yn gweinidogaethu ynddi dros ryw yspaid fer o am- ser. Bu y cynghorion sydd ynddo yn fendithiol i laweroedd yn yr eglwys hòno; ac oscewchareich meddwl eu hargraffu yn Seren Gomer, fe allai y gallant fod yn feudithiol i lawer eto. Un o Blant Gomer, GERLLAW CaeRLUDD, M. J. 1. Gochelwch feddwl yn well am eich cyflwr am fod genych broffes o grefydd, a'ch bod yn ymdrîn ag ordinhadau yr efengyl; oni bydd cyfnewidiàd yrailened- igaeth wedi cymeryd lle yn y galon. Y mae'r ysgrythur yn son am feddau ẁedi eu gwyn~ galchUf yá gystal ag am feddau agored- A'r apostoi Iudas a ddengys fod yn bosibl i ddynion RHIFYN XII. anuwiol ymlusgo i mewn î blith y rhai gwir dduwiol. 2. Ymofynwch yn ddifrifol ac yn barhaus, a ydych yn gwir gredu yr holl wtrioneddau ydych yn wrando, yn ddarllen, ac yu broffesu. 3. Chwiliwch yn fauwl a ydyw y gwirioneddau ag ydych yn bro- ffesu eich bod yn eu credu, yu dwyn ynoch yr effeithiau priodol i wir a bywiol ffydd. 4. Gochelwch ymdrin yn ysgafa âg un rhan o waith yr Arglwydd, ond bydded difrifol ystyriaeth o'i anfeidrol fawrhydi o liaen eich meddwl bob amser, ynenwedigol pan fyddoch yn addoliger ei fron. 5. Ymbiliwch am i chwi gael canfod pob gwrthddrych yn y goleu ag y roae drych y gàir ỳa ei ddangos, ac yna fe effeithia yn addas. 6. Meddyliwch bob amser fod perygl mawr'yu y cynydd cref- N LLYFRÌI,