Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA aSrprDtw. BEf DDUW, HJSB Hìjtttt* SEREN GOMER. DYDD MERCHER, MEHEFIN 2, 1819. [PrìsTair Ceiniog.'] DARNAÜ O BREGETH, A DRADDODWYD GAN J. L. TN ADDOLDY RHESTR-ANIALWCH, CAERLUDD. •#-#" Mat. iv. 19. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Deuwch ar fy ol i, a mi a'cŵ gwnaf yn bysgodwyr dynion. jln am! y cawn hanes am Grist yn achub cyfleusderau a ymddan- gosai iddo, oddiwrth leoedd, per-' sonau, a gwrthddrychau ereill, o gyfranu rhyw addysgiadau budd- iol i'w ganlynwyr; gwelwn ang- hraifft o hyn, yn y geiriau blaen- orol i'r testun ; " A'r Iesu yn rhodio wrth fôr Galilea, efe a ganfu ddau frodyr, Simou yr hwn aelwir Pedr,ac Andreasei frawd, yn ,bwrw rhwyd i'r môr, (canys pysgodwyr öeddynt). Ac efe a ddywedodd wrthynt, Deuwch ar fy ol i, a mi a'ch gwnaf yn bys- godwyr dynion." Fel ffordd o loffa, wrth fyned yn mlaen, sylwhj y bobl hyny ag sydd ofalus a gwyliadwrus, efo'u gorchwylion a'u galwedigaethau, yw y gwrthddrychau amlaf o RHIFYN XI. sylw rhadawl Crist; tyst, Ma- thew, Luc, Paul, &c. &c. ynghyd â'r ddau bysgotwr yma. JNíid llawer o rai diog cyfoethog, na ilawer o rai diog tlawd a alwyd. Ac efe a ddywedodd wrthynt^ Sçc. Sylwn; y mae yn rhaid i Grist, drwy ei Ysbryd, ddytcedyd yn effeithiol \trth yr enaid, cyn y gwnelo neb ei ddilyn : feliy y llefarodd efe wrth y pysgodwyr yma, nes áarfu iddynt yn y fan ufuddhau i'r alwad. Mae hyn yn dangos ei awdurdod, a dwy- íoldeb ei bersou;—nodwn eto, pa bryd bynag y llefaro Crist, cofiwn, liefaru yn effeithiol y mae ef. Nid oedd raid iddo ond dweud wrth fab y weddw o Nain, " Cyfod." Är marw a gyfod- odd yji ei eistedd, tíc a ddechren- odd lefartt) fyc. Yr oedd ei lef- erydd ef yn ddigon uwch bea Lazarus, yr hwn oedd ar derfyn- au llygredigaeth; a'i air yn ilan- yddu y gwynt tymhestlog, a thon-. M LLYFB II