Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DYDD MERCHER, MAI 19, 1819. [Prîs Tair Ceiniog] RHEOLAÜ / RAGFLAENU MALAIS A CllENFÎGEN. 1. Ma fytlded i chwi fod yn rhy hoíF o'ch hunain, yna ni chymerwch i fynu yn hawdd ddrwg ewyllys i ereill. Y mae hunanolrwydd anghymedrol yn ddrwg mawr, am hyny gwyljwch rhagddo. Yr ysbiyd cul hunauol hwn sydd yn lleiiiau y cymwyn- asgarwch eyftYedinol a'r ewyllys da ag sydd'yn ddyledus i'ch cym- yàogion, ac yn eich gwneuthur i ymddwyn yn angharedig tuag atynti Goohelwch feithrin rhag- faru a chasineb afresymol tuag at Uü math o ddyn pwy bynag, na íhoddi nôd atgas arno ar unwaith am weithred neu ddwy nad oeddynt yu eich bocidhau. Cyf- rH' rhy uchel o'ch hunan a'ch huda i ddirmygu ereill lieb achos, yçgatfydd oblegid eu golwg, eu llun, eu cerddediad, eu gwisg, eu tlodi, eu heisieu, eu dygiad i fynu, eu henw, eu teulu, &c. a neb, ac a dyf yn falais a cheníìgen parhaus tuag atynt. Tra byddoch yn rhy hoff o'ch hunain, ac o'ch meddianau, cich aurhydedd, eicdi teulu, eich p!es- erau, &c. chwi a fyddwch byth yn eiddigeddus a drwg-ctybus bod ereill ar eich ffordd, a chwi a fyddwch yn rhy dueddol i ollwng eich malais a'ch ceníigen i woith- redu yn eu lierbyn. Ynygwrth- wyneb, pe byddai l!ai o hunan- gariad, a mwy o gynydd ac hp- laethrwydd mewn cymwynnsgar- wch a chariad i ddynoiryw yn eich llywodraethu, byddai tuedcì hyíryd yn hyny i ragflaenu eich casineb a^'ch ceuíigen tuag atber- sonau neillduol. 2. Ystyriwch pa un a ydyw y personau yr ydych chwi yn eu casâu yji dda, neu beidio. Os ydynt dda a duwioî, y mae eich casineb tuag atyntyn beohod hyn niewn ychydig amser a se- dau-ddyblig, o herwydd eich bcd fydla mewu gelyuiaeth a chasi- yn rhwym i'w caru fel dynion tt RIIIFYN X. L LLYFIl II