Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR4 MOR, TRA - • í ÜEB DDUW3 HEB SEREN GOÌHER. DYDD MERCHER, MAI 5, 1819. [Prîs Tö^'r Ceiniog.~\ CREDO YR IÜDDEWON. Y tri Erthygl ar ddeg a ganlyn sydd yn cynwys Credo yr Iudd^ ewon diweddar, yrhon a dynwyd gan Maimonides, yn y deuddeg- fed canrhif. Mae yr holl Iudd- ewon yn rhwym o fyw a marw yn y broíFes o'r Erthyglau hyn:— 1. Mai Duw ydyw creawdwr pob peth, a'i fod ef yn hwylio ac yn cynai yr holl greaduriaid; mai efe a wnaçth bob peth, a'i fod yn gweithredu o hyd, ac y byddai iddò weithredu i bob tra- gywyddoldeb. 2. Mai Duw sydd un; ac nad oes un undod yn gyffelyb j'w eìddo ef. Efe ei hun sydd, aC a fydd byth ac ya dragywyddol ei« Duw ni. 3. Fod Duw yn anghorfforoì, heb ranau na phriodoliaetb.au defnyddiol; ac ni ellir cydmaru neb synwyrau corfforol i'w eiddo ef.. , 4. Mai Duw ydyw dechreuad & diweddiad pob peth, a'i haufod yn dragywyddol. RHIFYN IX. 5. Mai Duw yn unjg a ddylid addoíi, ac nid oes neb ond efe yn deilwng o'i glodfori. 6. Fod pa beth bynag a ddysg- wydgan y proffwydi yn wirionedd. 7. Mai Moses ydyw tad a phenaeth yr holl ddoctoriaid cyf- oediol, a'r rhai oeddynt yn byjw o'i flaen, neu a fyddent ar ei ol ef. 8. Fod y gyfraith wedi ei rhoddi trwy Moses. 9. Na chyfnewidir y gyfraith byth, ac na rydd Duw yr un aralL 10. Fod Duw yn gwybod me- ddyliau a gŵeithredoedd dynion. _ II. Bydd i Dduẁ barchu gẁeithredoedd y rhai hyny a wnant yr hyn ý *nae yn ei or- chymyn, a chospi y sawl a dros- eddant yn ei erbyn. 12. Fod y Messia i ddyfod, er iddo oedi ýn hír. 13. Y bydd adgỳfodiad y mei- rw, pan y gweío' Duw yn dda i hyny fod. Nid oes dim iawn* am bechod ynghredo yr Iuddew tywyll. LLYFR II,