Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA ttr&tfpm HEB DDUW, HEB ©ömu SEREN GOMER. DYDD MËRCHER, EBRILL 21, 1819. [Prìs Tair Ceiniog.'] AR FEDDWDOD. ; —m »■— Mft' Ggmer,—Yr wyf yn crefu lle i'r sylwiadau canlynol yn rhy w ran o'ch Seren; wrth wneuthur hyny chwi foddhewch ewyllysiwr da i enaid y meddwyn. Arferiad o feddwdod sydd yn codi yn gyffredin rtaill ai o hoífder at, neu gysylltiad â chyfeillion chwanog eisioes i'r ymarferiad, yr hyn a rydd gymhelliad bron anwrthwynebol i gymeryd rhan yn eu maldod. Segurdod a syrthni hefyd, neu ddiffygymarferiad beu- nyddiol sydd yn rhoddi achlysur cryf i feddwdod, yn enwedig ym- hlith yr uchel radd; pan, o'r tu arall, mae gwaith caled, yn ertwe- dig gwaith poeth, yn.rhoddi ach- lysür cryf i'r çyffredin i feddwi. Mae'r ymarferiad anweddus o feddwi Wedi cael ei enwi yn gyf- iawn " Yfam bechod," ac ni ellir gwadu bod ei hepil tu hwnt i gyf- rifiad. Pan gymerom olwg- ar achosion ac' effeithiau y trueni dynol yn nhrefn radd-fynedol RHIFYN VIII. 1 natur, o'r cryd hyd y bedd, nid oes un yn ymddangos gydâ mwy o rym i'r meddwl ádfyfyriol na'r gwŷd (vice) defodol ac ofnadwy Meddwdod. Hwn yw pechod miloedd o bersonau y rhai na welir ond anfynych yn pendroi yn yr heolydd, er hyny yn gwneud ym- arferiad cyffredin o ddiota yn ddirgel. Mae yn ddigon gwybodus i feddygon bod y rhan fwyaf o'r clefydau arteithiol sydd yn cys« tuddio dynoìryw yn deilliaw o yfed gormodedd o ddiod gadarn. Cyfrif y rhesangheuol o'i ganlyn- iadau fyddai yn ormodedd. Eto nodaf rai o honynt — y parlys mud (apoplexy)—drrdyniad (con- vulsion)—gorphwylldra (fremy} —enynfa yn f cylla, yr afu, y llygaid, &c.—y gymalwst (goutj —y clefyd melyn—y dyfrglwyf (dropsy)—anhreuliad (inäigest- ion)—darfodedigaeth—y famwst (hysterics )—ìcalon*gur—dy f r-Jif LLYFÄ II,