Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

$ ~ TRA MOB, ^ TRA HEÊ DDUW, HEB Bönm DYDD MERCHER, MAWRTH !0, 1819. [Prcs Tair Ceiniog."] UFUDD-ÜOD CRIST, AC NID FFYDD, YDYW Y CYFIAWNDER SYDD YN CYFIAWNHAU DYN GER BRON DUW YN OL RHED- IAD AMLWG YR YSGRYTHURAU. JMid ffycìd ei liun ydyw'r cyf- iawnder syjtjd yn cytìawnhau pe- chadur ger bron Duw mewn un modd yn amgen nâg fel mae yn uno â Shrist, ac yn derbyn ei gyfiawnder ef. Yr achos otfer- ynol o gyfiawnhod ydyw hi, ac nid yr achos haeddiauol. Dichon gwraig wisgo ei modrwy briodas trwy ei hecs, <ic ar ei bys i'r bedd hefyd; ond nid gwerth tufewnol y fodrwy a'i dygodá i feddiant o herson a chyfoeth eì phriod, yn amgen nâg fel offeryn yn uno y Baill y llall ar y cyntaf—a'i gwisg- iad o hönì tr.yy ei bywyd yn ar- modrwy yr undeb yn amlwg i bawb, a llefwn am farw yn y ffydd hefyd. 1. Nid ifydd ei hun ydyw y cyfiawnder cyfiawnhaol, o her- wydd dywedir fod yr efengyl yn datguddiocyfiawndercyfiawnhaol i ffydd, (Rhuf. î. 17.) o ffj/dd i ffgdd, medd Faul. Rhaid, gan hyny, mai nid hi ydyw y cy fiawn- der yr hwn mae hi gwedi ei threfnu i edrych arno—nid ed- rych arni ei huu y mae, ond ar fei gwrthddrych. 2. Dywedir fod y cyfiawnder darparedig gan Pduw i gyfiàwn- wydd o hyny. Gwiagwn ninau, hau yncael ei drostl ffydd—cyfr ììroffeswyr, ar«ydd yr undeb. Ofui yr wyf fod rhai proffeswyr ^n rhy debyg i'r cyfry w a gollas- ant eu modrwyau priodasol.— ÌSIegis y derbyniasom Grist Iesu yr Ärglwydd, rhodiwn ynddo—a RBIFYN V. iawnder Düw, yr hwn sydd i bawb ac a'r bawb a gredant, (Rhuf. ìii. 22.) a thrwy ffydd y derbynir dawn cyfiawnder, >Mae gwahaniaeth rhwng y fodrwy sydd yn uno y wraig a'r gwr oddi 3P LLYFR IL