Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA. MOR, TRA 9örpt!jom HEB DDUW,- HEB f :, DYDD MERCHER, CHWEFROR 24, 1819. [PrU Tair Ceiniog.] CYMÜNDEB CYMYSC. Mr. Gomer,—Nid wyf mewn «u modd yn hoííi meithrin ysbryd dadleugar; eto, pan byddo rhyw bwnc o bwys yn cael ei gam- ddarlunioa'i ddiystyru, ni'sgallaf fod yn hollol ddiymdrech dros y gwirionedd. Mewn cyfeillachau yn ddiweddar, wrth sylwi ar y dirmyg a deliid ar amddiffynwyr ỳr ymarferiad o Gymundeh Cym- ysc, cefais fy nliueddu i ddanfon atoch rai sylwadau ar y pwnc. Gan eich bod wedi addaw y bydd- éch yn ddiduedd fel Cyhoeddwr Seren Gömer, yr wyf fineu, ar yr addew'id hòno, yh anturio i'ch anéẃh à'r llythyr hwn, gan addaw drosof fy hun na fydd hac enllib nac anfoesoldeb yn gymysc â'm sylwadau.—I'r d) beu o fod yn amlwg mi a gaf yn y lle cyntaf egturo y pẅnc 'mewn' dadl'. Y" mae yh hýsbys i chwi, Syr, fod amry wiaeth nid bychan o gyf- éiliornädau ẃdi ymltfSgo i meẅft RHIFYN I V. i blîth crefyddwyr, y rhai, er eu bod oll yn feius, nid ydynt, pa fodd bynag, yn meddu ar yr un graddau o berygl. Nid oes neb a haera fod camsyniadau yng- hylch pethau amgylchiadol cre- fydd mor niweidiol a chamsyn- iadau ynghylch ei hathrawiaethau sylfaenol; o blegid hyn gellir yn briodol iawn ddosparthu yr holl gyfeiliornadau ag sydd wedi an- urddo cristiancgaethi ddaù fath—*■ un math, er yn hechadurusy eto mor ddiniwed ag .'uad ydynt yn peryglu iachawdwrîaefh neb—á math arall, i'r gwrthwyneb, yn gosod cyflyrau dynion yn yr en- bydrwydd m*yaf. Fe honir gan y rhai a elwir yn gyffredin Rhydd-gymunẃyr^ nad ydyw camsyniadau o'r rhyw gyn- taf yn reswm digonpl dròs gau neb allan oddi wrth fwrdd .ÿr Àrglwydd, os ceir arwyddich boddhaol o'u duwioldëbj gan eü K LLYFR U