Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BEB DDLW, BEB asrptjwm Bìiím* SEREN GOIHER. DYDD MERCHER, RHAGFYR 80, 1818. [Prîs Tair Ceiniog.] MIFYRDODAU AR BYSGOTA. (PARHAD O'N RHIFYN DIWEDDAF). I mai tymor priodol i bysgota, ac nid ydyw hwnw ond byr ei barhad, a hynod mor eíFro y bydd y pysgodwyr teilwng yn prynu yr amser byr hwn, o blegid (meddant) y mae'r dyddiau yu ddrwg,yn fynychgwelaisy dydd- iau mor ddi wg fel y byddrmt ara wythnosneuragorynmetJiUgosod na chodi eu rhwydau. Y mae pysgodwyr Iesu Grist yn deall hyn hefyd, bod eu tymor yn fyr, a'r dyddiau yn ddrwg ac ansicr, ynghyd â gwerthfawiogrwjdd eneidiau pechaduiiaid, paiod- rwydd Crist i achub, a'r enw a'r gogoniant y mae eu Duw yn ei gael trwy hyny. Y mae ystyr- iaeth o'rpethau hyn yn awchlymu cu hawyddfryd, fel y maent yc fod lliaws o bysgort yn rhyw 1« neu gilydd, parod iawn ydynt gydà'u rhwydau er meithed y ffordd, a chan nad pa mor ang- hysurus y tywydd. Nid ychydig o angliyfleusdra a ddichon eu hatal. Y mae yn beth rhyfedd, ac eto gwiiionedd yw, bod math o bys- god a liun y rhwjd à'r h^n y maent yn cael eu dàl i'w weled yn naturiol ac yn amlwg arnynt, Ymaerhwydyi eíengylyngwueu- thur ei liôi ar bawb a ddeliryn- ddi. Fe ddywedir eu bod ya ufuddhau o'r galon i'r tfurf oath. rawiaeth y traddodwyd hwynt iddi. " Y mae ) u gadaej ei har- graff ar y galon a'r ymsrWe4diad, wedi gwisgo am eu traed esçidi u naturiol yo cydffurfio â chyngor j paratoad efengyl y tangnefrdd." yrapootol, "Gan bregethu'rgair. j Y mae triniaeth yu bud ar y a bod yn daer mewn amser ac nvsgod w »di eu dala; y pytgea» allanoamser;" oshyspysiriddynt ! wyra'ueyflwynauurmasnachwr, *HIFTNXXV. € C LLYF&h