Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR* MOR, TRA „ ŵptfwm ÄB.& ÖDü$y fifcS îsmtm. i.í SEREN GOSfER. #YDD MERCHER, RHAGFYR 16, 1818. [Prîs 7W Ceiniog.] MYFYRDODAU AR BYSGOTA. A mi u'eh gwnafyn hysgadtcyr dynion. Math. iv. 19. 1 mak yn ofynol mewn pysgod- wyr eu bod yn ddeallus a chyfar- wydd yn y gorchwyl llafurus hwn. Yr aneallus yn lledchwith a enfyn ei rwyd ymhell allan i'r môr pan y byddo'r pysgod yn agos i'r lào, ac weithiau pan J byddo'r pysgod ymhell, ynteu o ddiffyg deall a esyd ei rwyd wrth y làn; weithiau y mae'r pysgod yn nofio yn isel yn y gwaelod, yntef a esyd ei rwyd aryr wyneb, a phan y byddo'r pysgod ar yr wyoeb, ýntef a rydd bwysau wrth y rwyd i fyned i'r gwaelod, ac í'elly y mae'r aneallus a'r aaoeth yn gyft'redinol yn bysgodwr af- ìwyddianu». Ond y mae y pys- godwr doeth yn deall wrth ár- wyddioji, am ansawdd y pÿsgod, ac felly efe a fwrw ei rwyd yn y ìle a'r modd mwyaf tebygol i gael helfa. Y mae Iesu Grisí yn dysgu ei bysgodwyr ef, sef y rlîai y mat yn eu haufon i ddal dynion, mewa gwybodaeth a doethineb addas i'r alwedigaeth sanctaidd y galwyd hwynt iddi; y mae yn rhoddi iddynt dafod y dysgedig i fedru mewn pryd leí'aru gair wrth y diffygiol; y maent yn ystyried y it ddyfal natur neu ansawdd yrholl gyuulleidfaoedd y rhai y llafur- iant y n eu mysg; y mae ganddynt lygaid ysbrydol fei y maent yn de&ll wrth arwyddion ymha le a pha fodd i gael gafael arnynt i'w dal; os notio ar yr wyneb o be- chodau a llygredigaethau amlwg y byddant,yna hwythau aosodatít eu rhwydauar yr wyneb,dywed- • ant wrthynt yn ol gair yr Ar- glwydd gydàjlymder a bywiog- r wydd addasam ddrwgy pechodau hyriy, megis meddwdod, godineb, halogi'r Sabath, &c. Neu ynteu os ydyntyu nofio yn y dyfndej o *HIFYN XXIV. Ü.l HYFJt Ê