Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA îfrgtôotu IJER DDUW, HEB SEREN GOÎHER. DYDD MERCHER, TACHWEDD &, 181S. [Pr& Tair Ceiwŵ^.] .___;__"■.'_______. •'■'.•■■ ' - _L_"__*V__'____ BYWGRAFFIAD MR« DAFYDD JONES, GYNT O BONTYPWL, Pregeíhter enwog ymysg y Bsdtddwm. Ynghymru, Yr oedd ef a'r enwog Dafydd Morris (yr hwn a fa mor ddef- nyddioi ymysg y Trefnyddion, ac hanes yr hwn a roddasom yu tu dal. 283.) yn gydoeswyr. Daftdd Jones ydoedd enedigol o swydd Gaerfyrddin, ymhlwyf Cwmaman. Dechreuodd bre- getha yn ddeffrous a thanltyd iawn ymysg y Bedyddwyr pan ydoe/d Rowlands a Howel Harris yn eu blodau gydà'rTrefnyddion. Gwedi tddo ddechreu pregethu, danfonwyd ef dros ryw ychydig i athrofa Penjrgaru, wrth Bont- ypŵl, dan ofal Mr. Miles Hanis. Trwy hyny daeth yn hyddysg yn y Saesneg, er nad oedd yn hoffi pregethu yn yr iaith hòno—ond yr oedd yn rsgrifenu nodîadau ei bregethau ÿti wastad yn y Saes- J •eg. Yr oeád un John Powel | RHIFYN XXII. í o'i flaen ef yn llefaru yn danllyd iawn ymy&g y Bedyddwyr, a bu yn foddion i ddihuno llaw-er o eneidiau ogwsg pechod. Cyfod- odd Dafydd Jones i fynu,adech- reuodd deithio sîroedd Cymru, yn enwedig y Deheudir. Daeth itaoedd mawiion allau i'w p\y wed yn pregethu, mewu modd raor hynod ac anghytfredin. Nid yw fy amcan ond achub rhy w ychydig o grafangau amser o'r pethau hy* notaf ynddo ef yn ei ddydd. 1. GelHrsylwi arymarweidd» dra mawr ẃedd gw'edi gorchuddio eglwysi y Bedyddwyr, gwedi bod ytrfyWac yn ddeflrVò agos i gan' miynedd o (iaen bŷny, pàn oedd yatasor PoWèT, mefis ndgnrn y Jubili, yn eir tnŷsg. Oochelwà lesent hwý-riot tnHfweîdd-dra. % Cafodd gryn- lav%er o wrlh- ! LLYtfH L