Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA HEB DDUW, J3ËB SEREN GOMER. DYDD MERCHER, TACHWEDD 4, 1818. [Prìs Tair Ceiniog.~\ DOETHINEB DUW- (PJRH.ID O'N RHIFYS DIITÊPDAF.) 4. Trefnodd doethineb Duw, yn y brynedîgaeth, gyfle i am- lygu tueddiadau gwahanol a gwr- thwynebol ar yr un pryd, sef y casineb mwyaf at bechod, a'r cariad cryfaf atbechadur—i gospi pechod hyd yr eithaf ac heb ddy- fetha y pechadur, ac i adfe.ru y pechadur h&b goleddu pechod.— Er cymaint o anfoddlonrwydd a amlygodd Duw tuag at bechod wrth foddi yr hen fyd, llosgi Sodom, a phoeni y damniaid yn uffern, yr oedd fflamiau ei ddig- llonedd yn llosgi yn araf mewn cymhariaeth i'r raodd yr amlyg- odd efe ei lidiawgrwydd ar y groes, canys Mab ufìidd, ac nid gelyn anufudd, oedd yn dyoddef yno; a'r hwn ag eedd yn ffurf DuW) wedi cymeryd arno agwedd gtoasj oedd yn sefyll daù y ddyr- nod ar Go'uO ha!—Tra yr oedd galluoedd utìern yn curo ar Grist RHIFYN XXI. Y ar y groes, ac yn meddwl yn ddiau i ddystrywio ei deyrnas. trwy ei ladd ef, dyfeisiodd doeth- ineb i'r hyn adybiodd yrhensarff gyfrwysgall, a fuasaiyn ddyrno4 angheuol i achos efengyl i fod yn sylfaen ddisigl i iechydwriaeth dragywyddol;—gwnaeth dwyfol ddoethineb i'r rhod i droi, fel y profodd awr a gallu y tywyllwch yn awr a gallu maddeuol ras.— Yr un natur afaeddwyd yn Eden a orchfygodd ar le y bengìog. Trwy ladd Ádda yn Eden, fe'n lladdwyd ni i gyd—ond trwy Iadd yr ail Adda ar Galfaria, daeth bywyd i luoedd dirif o feirwon. Trwy lwyddo gydâgAdda ifẁyta o ffrwyth y pren Ymharadwys^ y medrodd yr hen sárff wenwyno dynoüaeth—ond trwy Iwyddo gydà'r Iuddewon i hoelio ỳr ail Adda ar bren yn Judea, cafwyd meddyginiaeth rhag y gwénwyn ; LLYFRI,