Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

t* ý, TfcA MOR, TRA 9örpttMm, HEB DDUW, BEB SEREN GOSfER. 32 DYDB MERCHER, HYDREF T, 1818. •• ■......'"' v ■:;;■ "r DOETHINEB DUW. Doethmeb a nerth ydynt eiddo ef. Dan.ii 20. JfmEGis y mae yr athrawiaeth o fód Dii^w yn arwain y meddwl yn uniongyrch i'w ystyried yn fód hollalluog, felly nid\hir y gellir sylwi ar ei weithredoddd rhyfedd- ol, ffrwythau ei hoilalluogrwydd, heb î'r enaid gael eiddwynigan- fod fod anfeidrol ddoethirieb yn gystaîa rijÉftlíyn përthyn iddo ef. Prîodolir doethineb yn draì myn- ych i Dduw yn yr ysgrythurau. Gydag ef y mae doethineb, Sçe. Job xii. 13. Yr hwn a wnaeth y nefoedd mewn doethineb, Salra cxxxvi. 5. Efeasicrhaoddybyd fod yn Dduw. Nid yw dyn a fyddo yn ymddifad o synwyr yn ddyn perffaith; felly, cyn y gaif- om ffuríio syniadau addas am Dduw, rhaid i ni symud pob math o amherffeithrwydd a diffyg eddi wrtho efyn ein meddyliau. Ni's gall haul, tra byàáo yn haul, fod heb lewyrch a gwres, na dwfr fod heb wlybwr; felly ni ddichon y Jehofa lai ná bod yn ddoeth, nid yn unig am ei fod yn caru bod yn ddoetb, ond hefyd am na ddicbon efe beidio bod yn ddoeth. Rhaid i dywyllwch a goleuni, dydd a noij, gwendid a nerth; i ar wyddo yr un peth, ac amhosiblrwydd i ddyfod yn bosibl, cyn y gallom, trwy ei ddoethineb. Jer. x. 12. ,ay}°* , , Agclwirëf mewn amryw fanau feddwl am Dduw anoeth a diffyg- Yr unig ddoeth, megis yn Bhuf. r 10'# xri. 27. 1 Tim. i. 17. Jud. 25. *. Trwy ddoethiaeb y mae Ac, yn dâiao, pe na bua«ai efe yn Duẃ wédi sefydlu ar y àybea anfeidroi ddoeth, ni faasai efe yní goreu*(ei ogoniaat ei hufl)—w<idi 'fäd ojerffaith, ac heb fod yn ber-j trefnUy modd ongoreui'wddŵyti ÎBaiÉh dí-ddiffyg, ni atìaWi tfe J i beö-i-ac yü goíalu i gadw pofc RHTFYN XIX. LLYFR I.