Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA tttgt&om HEB Ì>DU}jV, BES\ SEREN GOIHER. m ...... i i ■ (iii i>n i i .............mjê DYDD MERCHER, MEDI 23, 181& [Prîs Tair Ceiniog]. HÖLLALLÜAWGRWYDD DUW. (PAHHAD ON RHtrYH DÌWEPDJìf). III* Yatyrfwn y tnodd y mae gallu Duw yn ymddangos yng- uaith iechydwriaeth. 1. Gwelir y gallu hwn ym mhersonyGwaredwrmawr. Pri- odolir ffurfiad ei natur ddynol i nerth y Goruchaf, (Luc i. 35). sef i'r Ysbryd Glân; o ganlyuiad Péth sanctaidd dilwgr oedd efe, er iddo gael " ei wneutbur o wraig," ac er eî fod " ynghy ffelyb- iaeth cnawd pechadurus;" peam- gea ni's gallasai roddi iawn am bechodau ei bobl; pe buasai gan- ddo bechod ei hun, ni fuasai yn aberth dianaf—ac ni allasai efe sigo pen y sarff pe buasai yn gyf- îanog o'i gwenwyn hi—gallasai Duw greu dynoliaeth lân PrGwa- redwr o fcridd y ddaear, fel y gwnaeth a'r Adda cyntaf; ond yna ni bnasai yn perthyn i ni, ac ni buasai lle genym i orfoleddu, a dyẁedyd, u nid naturiacth ang- ylion, ond had Abrdham a gym- erodd efe."—N4d peth rhy an- hawdd i Dduw fuasai cwbl sanct- eiddio tad a mam i'r natur ddynol, fei y buasai i Grist gael ei gen- hedlu yn lân heb arferu gwyrth ; ond gweddus oedd i'r hwn sydd uchlaw pawb yn Dduw bendigcd- ig yn oes oesoedd, i gael corff mewn modd ag a fuasai mewn rhyw ystyr yn cyfateb i urddas ei berson, yr hyn ni chawsai oni buasai i'r Ysbryd Glân iw ffurfio mewn módd goruwch naturiol-— ac fe debygid fod cyfeiriad athyn, yn yr addewid flaenaf, ìie y gel- wir Crfst yn Hady a>r<aí£, ac nid yn had y dyn.—Yr òedd mawr aliu Duw yn weledig yn hyn, ca- nys yn oi deddf natur ni's gallasai morwyn ymddwyn ar fab*—gw«- lẁn fr fwjtfif* yn ymddyscleirio LLYFR I.