Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA BEB DDUW, tìiSB Ufctttn y SEREN GOMER. DYDD MERCHER, AWST 20, ISlfc. MAI YSBRYD YW VVW. Ysbryd yw Dutc. Ioäii iv. 24. Oofymodd líiero, brenin Syra- cuse, i Simonides, prydydd cen- hedüg, Bethyzz>Duiü? Dymun- üdd yntef gael diwrnod i ystyried y gefyniad, aphan ddaeth y dydd hwnw i ben, dymunodd ddau ddi- wrnod; ac wedi i'r rhai hyny fyned heibio deis\fodd bedwar, acabarhaodd i ddybluí'rhifedi y dyddiau, • ystyried beth, oedd Duw, cyn rhoddi ateb. Synodd y brenin, a gofynodd iddo beth oedd ei feddwl wrth hyn. Ateb- odd y prydydd, " Pa fwyaf a feddylwyf am Dduw, mwyaf an- wybodus ydwyf o hôno.'' Nid rhyfedd iddo roddi y fath ateb, canys y mae Agur wedi dyrysu yr lic-ll greaduriaeth, pan ofynodd, f Betli y w ei enw ef, a pheth yw enw ei Fab ?" Diar. xxx. 4. Ond er na allwn gael yr Hollalluog aìlan i berffeithrwydd, eto y uaae cymaint wedi cael ei ddatguddto am dano ŷn yr ysgrythurag sydd yn angenrheidiol i ni wybod er.: iöchydwriaeth, ac mcwn trefn i w , i RHIFYN XVI» R addoli wrth ei fodd, o blegid ÿ- mae yr hwn ag oedd ymynwes y Tad gwedi hysbysu i ni inai" Ys- bryd yw Duw." Er na wyddom ni ond ychydig am natur ysbryd- oedd, o herwydd ein bod yn pres- wyliomewn tai o bridd, ctoy mae yn amlwg i ui fod ysbrydoedd yn rhagori ar gytff, a bod Duw, Tad. yr ysbrydoedd, yn rhsgori ymheli ar bbb ysbryd aralì. I. Nodwn rai o'r ystyriaethau ag sydd yn proû mai ysbryd yw Duw. 1. Y mae yr hyn a wnacth Duw yn profì ei fod yn ysbryd, efe a wnaeth y cwbl a wnaed, ac cfe sydd yu ysgogi pob peth crêcdig, cauys " ynddo ef yr ydyin ui yn byw,_ yn symud, ac yn bod;'* (Act. xvii. 28). ond y moe ya amîwg na ddichon corff, neu ddefnydd ysgogi ei huftì; y mae yn ymddifad o allu i feddwl, ni.4 oes ganddo ddeali, gwybodaeth, na doelhineb, ac felly j mac yn anghymwys i weithrcdu oll, pa faint mwy anghymwys i gyflnwni fctYFR*.