Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA BBB DDUW, tu Stfm. SEREN OOMER. DYDD MERCHER, AWST 12, 1818. ENWAÜ DÜW. A'r rluii a adwaenant dy enw q ymddìr- ùdantynot. Sal. ix. 10. Y mas llawer gwedi cael eu dy- fetlia, yn dymhorel ac yn drag- y wyddol, o eisieu gwybodaeth— ysgubwyd byddinoedd cyfain oddi ar dir y rhai byw o achos auwy- hodaeth eu blaenoriaid—y rhai a yrasant eu gwyr i'rymgyrch pan y dylasent gilio yu ol,ac ar bryd- iau ereili a barasant iddynt gilio yn ol, pryd y dy lascnt gael gorch- ymyn i ruthro ymlaen yn y modd mwyaf calonog. Felly anwybod- aeth, ynghyd â chyndynrwydd ralmi pechaduriaid, yw yr achos fod cynifer yn esgeuíuso yr iecb- ydwriaeth aamlygir yn yr efengyl —y maent yn anystyriol o'r pe- rygl y tnaent ynddo trwy bechod, ac o'r breintiau mawrion perthy nol i'r rhai a ytnddiriedant yn Nuw ; gan hyny gorphwysaut ar eu huf- udd-dod eu hunain, uniondeb eu calonau, ©u bwriadau i ddiwygio mewn amser i ddyfcd, neu ar drugaredd digyfrwng, am achub- iaeth. Gan hyny gwnawn ychydig RHIFYN XV. J o sylwadau ar yr amrywiol enwaa trwy y rhai y gosodir mawredd Duw allan yn yr ysgrythurau,y rhai a eglurant mewn mesur beW aeth ei berfl'eithiadaü anghymarol, o herwydd pa ham yr ymddiried y rhai a adwaenant ei enw yuddo ef, ac nid roewn dim arail. Cyn royned ymhellach byddai yn weddus sylwi, er amled yw yr enwau wrtb y rhai y gosodir Duw allan, ci fod ar rýw olwg, yn neillduol argyfrif ei anfeidroldeb, yn ddíenw, ac am nad oes raid iddo wrth enw i'w wahaniaethu oddi wrth ereill; ganhyny, medd Plato," Nid oes ganddo un enw," ac felly geilẅ cfe ef yn gyffredm V Bôd; ac felly y danfonodd Duw Moses at Pharao, heb un enw gwahaniaethol, ond YdwtF a'm hanfonodd; pa fodd bynag, er nad oes un enw yn cyttawn gynwys Duw, y mae ei holl euwau wedi eu cymeryd ©ddt %írth ei britfdoliaethao, ac !%É^;ÿ%#BÎ* lwng iawn o'n sylw. 1. Pa beth sydd rnl dáeall wrth enw? neu enwau Duw ? LiTFRrl: