Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA DDUW, BEB ©ömn SEREN GOMER. " DYDD MÊl^CöER,GORPHENHAFT5rÎ8Í8. AWDURDOD DDWYPOL YR YSGRÌTHURJU. Gan maî trwy yr ysgrythurau sanctaidd y mae cristiatiogion yn proü holl byuciau eu ffyàd uu hymarfeiiad, ac yn sylfaenu eu gobaith ana ddedwyddwch ar yr hyu a ainlygirynddynt, gweddùs fyddai i bob credadyn" fedru profi dwýfoldeb a digonolrwydd y rheol wrth yr hou y mae n rhodio ; canys tfid yw flydd Uawero'r rhai a broffesaut eu bod yn gûst- îanogion nemawr gwelt uâgang- hrcdiuiaeth y rhai a wrthwyttebant yr ysgrythurau ; nid oes ganddyrtt we'll rhe^ymLtu i fod yn gristian- egiou nâg iddyut gael eu geui mewn gwlad giistianogol, ac idd- ŷnt gael eu dwyn i fyuu yn y gtefydd Iiòno; u'id yw y cyfryw fTydd yn eu gwneutltur y n gristf îanogion ; 4 canys er eu bnd yn çiedu y gwir tiwy ddatnwain, uid fydd Crist sydd ganddynt, ond ìŷdd meffti dyqìon—o her»ydd p uu thësymau y l|ì*is$Bt yp IlilIPYN IV. " p Fahometaniaid yn Tttrheŷy fm ddyscybliou i Conffusias yn Cktnaf neu yn addolwyr y diafol ym» hlith yr Indiaid. Gan hyuy f mae yn angeorheidiol dangos pa ham yr ydyro yn credu fod y Ilyfî a elwir Beibl yn air Duẃ. Wrthyr ysgrythurau ydeallwm boll lyfrau yr Heu Destament a'r IVewydd, megis y maeut yn sefyll yn ein beiblau ni yn bresenol, f ihai a dderbynwyd gan yr eg* Iwys fel rheol anffaeledig yn ol cael thesymau anateboi eu bed o D<!u w, fel y mae Ilawer o ysgrif» enadau yndangoî«.'**-Kr frdliau er o yrt<adroddioìi yn ỳ befblj y ihai uid ydynt yn briodol aii imw, j nac yn Hiiioi.eddol, eto y maent j wedi eu gosod i lawr trwy ddwy# fol orchyniyn, i ddangos gwen* íiidauadiygiüindynion adiaíìiaid, er rhybyud i ereiíl, ac n»oç belied a hyuy y maent yn aii Duw.—Pan y djtfi^ì*fçi "yr holí ysgiythii^ tLYPJM.