Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR4 MORì •ÍRA ŴrptJWtt* UÉB DDtW, tìEB SStttU SEREN GOMER. *m oi DYDD MERCHER, MEHEFIN 17, 1818. âíA-\ i ■ v • aec ses - a ■- a ..,„ AR DWYLL PECHOD. (HEB. III. 13.) Yjf amíder ty myfýrdod arbeth- au ysbrydol, mi a welais bechod yu neẃid ei cmc £chweth neu eaith o weithiau, i'r dyben i dwyllo y cenhedloedd mewn byd tc eglẁys, ac o herwydd bod ei gahlyniadaü yn ddinystriol, a llawer yn anwyledus o hôno, meddyliais mai buddiol fuasai egluro ei dwyll îddynt. Gwelais ef yn ymddangtís yn gyntaf dan enw Gu\ynfyd; athan yr enw hwn y canmolai bob chwaryddiaeth a llawenyd cnaw- dol, gan addaw dedwyddwch i bnwb a'i gwasanaethent ef, ac i'r dyben o egwyddori ei ddyscyb- lion llawen, a sefydlu ei amcan- íon difyrús, fe arferai gablu cre- fydd, a'i chyfrif yn anedwydd- wch, a galw ei phroffeswyr yn Ìlwyth o wallgofiaid pendrist; ac y mae miloedd yn credu ei budoL iaeth, ac yn gorfoleddu ynddi, byd heddy w. Ond pe profent ei heresi gtr bron brawdle gwirion- cdd, ac ystyried mae Duw yw uníg ffynóû gẃîr ádedwyddwch, a bod gwir grefydd yn llifeirio oddi wrtho, hwy a welent ar un waith mae pechod damniol ydyw, wedi ymrithio ar enw gwynfyd,- i'r dyben o'n twyllo a'u denu i ddinystr tragywyddol. Na cha* ieder neb o henoch trwy âuyll pechod', ^ : Ond ó herwydd bod rhai wecíi gweled ei dwyil a'i ddìnystr clàll yr enw hwu, yn mcddwl ymadael âg ef rhag ofn uffern, ini a'i gweì- ais yn ymddangos ìddynt dan enw Moesoldeb; a thàn 'ŷt enw hwn fe gafodd air da a chymeradwy- aeth uid bychan gan lawer, ac o herwydd ei fawr ddonîau i aro- ddiffyn deddf a gwrthwynetm efengyl, clodfori gweìthiedoedd y ddeddf ac enllibio ffydd Çrist, aeth ei glodar led trwy holl wer- íyll y rhai anwir; acj'r dyben o grec atgasrwydd yn y bobl at J gwirionedd a phaw!ko'tt broffes- wyr, arferai alw j gwif ffyddlon. iaid yn Antinomiaid; prin y di» ÎIHIFYN XI- LLSFR-I.