Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA MOR, TRA HEB PDÜW, 11KB ÍEREN GOMER, DYDD MERCHER, MAI 6, 1818. Y FARN FAWR* Gvyr Sinÿc a gyfoémt yn y Farn, gydà'r genhedlacth hon, Sft, Mat. xii.4l. JbiR mor ddifraw ac ysmala y trculia llawer eu hamscr yu y byd hwn, rhaid fydd i*r holl fyd o fódae deallus ymddaugos raewn barn, hen ac ieuanc, tlawd a chy- foetbog, modd y derbynio pawb yn ol yr byn a wuaethant yn y corff. Ger bron y frawdle fanwl hòno ymddengys jmwb ynghyd, gwyr JSinife a'r genhedlaeth hou ; tnjrdd a myrdd diiìf, y rhai na weisant wynebau eu gilydd erioed o'r blaen. llhaid i hoil feibôoii Adíia gyfarfod mcrwn «n gynulU eidfa fawr nmhaethc1 am wnúaith, a throi ychydig, ac yna fe*u dy- doür, ac fe'u rhenir yn ddwy dyrfa fawr, y rhai na chyfarfydd- aut fyth ond hyny. Mat.m?..î3. Pan ymgasglo yr holi ge^hed- Jocdd ger bron yr orsedd ^awr^ eyhoeddir ymddygiadau gwahaúo.1 pawb ger bron y byd cynuilèdig, (Äfat. xx*. 34—45), ac yityrir yinddygiad y naill blaid y» con- RHIF7N VIIt, ■'....■ •• ~'< demmo y llall; nid fel barrrwyr, ond mewn ysíyr gymharol, megis y condemnia ymddygiad dyn diwyd a gofaiusyrhwníiddèwiao farw yn liytrach nâgweithio. Y rheswm a roddir yroa pa ham y condémuia gwyr Ninife y gen- hedlaeth ag y bu Crist yn ilafurio yn eu mysc yw, " Ám iddynt hwy edifarhau wrth bregeth Jonas, ac wele fwy nâ Jonasy ma." I. Rhoddwn ddarluniad byr o ragoriaeth Crist ar Jonas.—Efe a ragora, 1. Yn. íinfeidrol yn ei berson. Nid oedd Jonas ond dyn, ac ym* hell o fod yn> utk o'r dyuion goretl —ond weleyma Dduw, creawdwf a chyi haliwr pob pcth, yn meddu pob priodoiaeth ddwyfòl, ic' yfi wrthddrych addoiiad iY hòll gór augh)laidd, weleynia Dduw-dyn, y ddaü eithaféd mwyaf yn cytar* fod yn eì bcrson, a du wdod a dyn* dod, netoedd a daear, tredi ea huno ynddo ef. 2. Yneistrydẃra. Nid oedd Jonas ond proffwyd, ac mewr» Í-LYPRL