Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

.' ?■■.«'; A m TRA MOR, TRA 9Srí?íî)0ît. DDUW, HEIi 99tm, SEREN DYDD MERCHER, MAWRTH 25. 1818. GWASANAETH ANGYLION. Onid ysbrydion gtcasanaeihgar yâynt hwy oü, irtâi cu danfon i tcasanaethu cr mmjn y rlmi a gûnt eti/eddu iechydwr' iucih. Heb. i. 14. Y pwnc sydd ýn caél ei dritt y*» Lí'rofiesedig yn y benod hón, yw mawredd a gogoniant person Crist, gan egluro ei fod uchlaw y tadau, y proffwydr, a'r angyl- ión. Y cwbl a ddywedir am yr angylion a ddygir i mewn yn ach- lysurol ,er dangos gogoniant Crist; nid i ddiystyru yr angylion, ond i ddangos fod Crist ynanfeidrol fwy na hwynt, er mor ogoneddus yd- ynfc.hwy. Dangosir fod Crist yh< fwy 1. Yn eî JEna?, sef " Dysgleir- deb gogoniant y Tad, gwir lun ei fcerson, Mab, &c. (gwel adnodau 4,5). î. Yn ei Weithredoedd, sef 4ícynal pob peth—puroeinpech- odau-----sylfaenu y ddaear——a gwneuthur y nefocdd." 3. Fel y mae yn wrthddrych 4. Trwy ei fod yn eistedd «r ddeheulaw y Mawredd yn y gor- uwch leoe'dd, " Ond wrth ba un oY angylion y dywedodd efe •un amser, eistedd ar fy neheu- law, hyá oni osodwyf dy eiyniou yn droedfaiuc i'th draed?" 13. Gan hyny nafuriol ywy gofyn- iad hWnw bellach, sëf, Fa beth y w yr angylion ? y testun a etyb, " Onid ysbrydion gwasanaethgar ydyn't hwy oll," &c. Dyben y geiriau, debygid, yw untoni ein meddyliau a'n syniadau am yt angylion. JVid yw bosibl carosynied am Dduw ond meŵu un ffordd, sef meddwi ei fod yn llai nâg yw; ond y mae yn bosibl catnsynied am yr angylion mewn dzsyfforda\ sef eu bod yn llai nàg ydynt, neu. yn ftsÿ nâg ydynt; ac y mae geiriau y testun o'n blaen ¥n ryn- orthwyo i synicd yn gywir am danýnt, " OnẂ ysbrydion," &c. 1. Gẃéìwn mai Ysirydion yd- ynt; ysbryd yw Duw, ac ysbryd- addoliad, yr fcwn iydd yn îwy ion yw eneidiau dyation; ond y nâ'r addolwyr. I mac gwah.anîaeth rhwng^ngyiion JtHlFYN V. F LLYFR I.