Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRA TRA. ürpítîom IIUU DDUW, BEB 99Ditm. SEREN GOMER. D.YDD MERCHER, MAWRTH 11, 1818, *&*&'■ CYBYDD-DOD. Am anw'mdd cigybydd-dod efy digìals, «« y tarewais ef. Esay lviL 17. J^tlwasom eisioes (tu dalen 33), ar afresymoM|b a phechaduru»- rwydd, nepuáhwiredd Cybydd- dod; gfiu hyny prysurwn; i ddangos, ~ , II. Y feddygíniacth awèinÿdd- wyd gan Dduw, i wellhau lsrael c'r anhwyldeb, niweirìiol hwn, sef bydgarwchj »u;Ain anwiredd ei gybyddrdöd ef y digiais, ac y ta- rewaif cf" Aíyfi a'i ceryddaîs, •^-rhoddais ef i fynu i ddwylaw ei elyuion--icymerais oddi ẃrtho yr hy» y gosodai efe ei serch fwyaf arno—neu, cystuddiais ef mewn un ffordd neu arall, nes teimlodd efe fy anfoddlonrwydd, ac y gwelodd y ifoliueb o geisio byw yn ddedwydd hebof fi. Yr hyn an ty wÿs i -sylwi "fod caledi a ehystuddiau, gydà bendith Duw, yn rhinweddol i, syimid cariad pechadurus at drysorau darfod- edîg, yn gystal ag.at bol? gwrth- ddrychau ereill dan haul, ag yr ymserchir ynddynt gan ddyniou. 1?. lVwy gystuddiau y dangosîr i'r dyn wagedd pob mwyniant daearol, ar yr hwn y gesyd efe ei holl serçh pan fyddo mewn am« gylchiadau Uẃyddianns. Siomir ef yn yr byn yr ynpiddiriedodd fw'yaf ynddo—efe a gollodd ys* gatfydd ci oiud, ei gyfaill, neu ei blentynj o'r rhai y gwnaethai ei- lunod; neu efe a darawyd ,nes collodd ei ieehyd, fel na's dichon fwynhau ei gyfoeth helaeth, yr hwn sydd eto ar ei enw, ond mor ddirin wedd iddo ef yn y r amgyîch- iad hwn a phe byddai yn eiddo araìl; a thrwy hyn argyhoeddir ef yní drwyadl o'r posiblrwydd iddo gael ei siomi yn yr hyn sydd yn arosi roddi iddo ychydiggysufj ac o'r mawr ffolineb o roddi y serch yn benaf ar un creadur. a Pan ymosijjáir arno gangystuddt trwra, efe a geofydd na ddichon golud bryuu iechyd—-cyfeilUo»-—. tawelwch meddwl—estyniad ein-. ioes—nac esmwythyd i gydwyhod euog; yna efe a deifnla wagíè na ddichon dim o»nd Duw- ei leuwir a'r aogenrheidrwydd o'.igejsig ei LLYFR I.