Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRÀ MOR, TRA UEB SEREN GOMER. DYDD MERCHER, CHWEFROR 25.. 1818. .= CYBYDD-DOD. Am nnti-heddeigylnjdd-dod e/y digiais, «c y iarcwuiscf. Esay lvü. 17. Y mae pawb yn ewyjlysio eniW dedwyddwch, oud y gwahanol fTyrdd a gymerir gan y lliaws, a ddangosant na wyddant ymhaley mae yn trigo. Tybia llawer ei fod yu guddiedig mewn milocdd o arian ac aur, ac mai'r fíordd sicraf i'w ddala yw meddianu y rhaì hyny; o herwydd pa ham, y mae eu serch mor glymedig ■wrthyntag oedd eiddo Ruth wrth Naomi, a chybydd-dod wedi gorchuddio y byd fel dylif Noa. Nid yw y cyûawnioo eu hunain yn berffaith rydd oddi wrth ei îywodraeth niweidioi; yr oedd bydgarwlh yu ffyuu yn fawr ymysc Israel, am yr hyn y dig- iodd. Duw wftho, ac a'i tarawodd â barnau tymhorol. Nid yw y dr.wg hwn gynwys- edig raewn ymiyniad diwyd wrth wegesau by wyd^cany s ui ddanfqn- wyd neb i'r byd i fod yn segur, ac ni ddylai ein teuluoedd fod mewn j diÉyg o achos ein syrthni ni. Ac I RHÎFYN îtî. J) nidxy w y pechod hwn gynwysedig mewn trefniad cynil o feudithion Rhagluniaeth, y rhai ydynt rhy werthfawr i'w dibrisio, a'u tafia ymaith am dclim; ond mewn gos- od y galon ar gyfoeth—ymroddi bod yn gyfoethog ymhob modd— caru y byd yn fwy nâ Duw— rhoddi cymaint o se*ch ar olud. fel na byddo lle i fyfyrdodau ys- brydol, nac amser i wasanaeth crefyddol—ac ymatiyd mor gryf- ed mewn trysorau daearol, fel na eliir ymadael â hwy heb ddolurio y meddwl yn dost, pan fyddo achos Duw, ac amgylchiadau y tlodion yn galw am gyfrau o honynt.—Bernir yù uniawn gau y cybydd nad yw y dyn afradlon yn gwybod gwerth arian, lieb ys- tyried fody sawl a'ucadwo ym- hob modd yn berffaith mor auwy- bodus ag yutef o'u gwir werth; y naill a'u dibrisia, a?r H*ü a'u haddola; ac 4> ftwn sydd yn gwneuthui Duw 0 honynt y mae afyiiwyf yQ bresenol; amytros- edd hwtt y digiodd Duw wrth Israel.-Ŵtyriwn, LLYFRI.