Skip to main content

Cyfrol LXXXI. Sefydlwyd 1827. Pris lc. Ms> 6Ä3 Çj|i Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. Jjfp q^ <g <** $?H 'PO Williams^Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. ^| «/^ ^ 'fe eb á|------------------------------------------------- ŵfô^L MEDI, 1907. Y CYNNWYSIAT3. \ TlíAETHODAtr, &C,— Nodiadau Golyggddol..................................... 259 W.Ellis, Ysw., Llaníyllin.—Daelun............... 261 Y saint yn demlau Duw.................................. 264 Cyfarwyddyd i siaradwyr cyhoeddus.............. 265 tSS?3/?U GWJäBSI I'B YSGOLION SABBATHOI...................... 266 o\F GoNGL YE Adboddwb,— a ö?. Enwogion fuont í'eirw ỳn ieuame.................... 275 <$ ẅ î> 'fe Ẅ CW G0NGL Y P^ANT,- fjg) ç^9 <g| Plas Newydd, Llang'Ollen.—Dablun ............... 279 Yr enw " Phiiraoh".......................................... 280 <x: CeEDDOEIAETH Y SOL-FA.. <@ îíy? í>0 ADOLYGIAD Y WASG............................................. '\> BABDDONIAETH ................................................... 282 c V ^-ÿ/ "> «!« ~";V >H > » Y Gongl Genadol............................................. 28:ì 'Ŵi^^R.Í t;p) Gffiò ('iji Goeyniadau AC Atebion.................................... 2£4 JJP GjJP ® ẁ íŵ «*> ŵ ẅ à at X M DlFYBION............................................................. 286 3jL M ' "Ké) Ö£) ilJ Tjfò Cv9 é) <XÇ Jfc/Ẁ^^f^ ©0 . f-;> C7Í"' ìí^êW^^äl 1 w"~ ■ -^g^v.^.**J^.?'.-^sfc.'.;/, ,J; ■»-s£ <$" S" iÄẅ c- ]** Llangollen: AEüSÀiTWYroAN W.Williams,Swyddiì'a'b"Greai" a'r "Atheaw."