Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyfrol LXXXI. Sefydlwyd 1827. Pris lc. <X: 'M' l#ö 'M' ÍMKÄ< # jgt # Wl l!» CYHOEDDIAD MISOL AT wasanaeth ẃ o ©<> 'i? V *i- $ CÖ3 QJ # Ẅ 'ÍÜ> BEDYDDWYR^ GOLYGYDDION:-- f2o fá Sd <s rüjHje) SÄ Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. jgÿ 6Ä3 Qi), -$/m -fjjj, Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. ^ <tÄ* ^ "fe Ŵ £_$ &TSS. >.í' AWST, 1907. ]WqS)^Í Tbab-í Y CYNNWYSIAD. HODAU, &C, — Bedydd yn VVathen ar y Nadolig-.—-Daelun. ' Ac eto y mae lle ". 227 229 X/'\ K*ÎFr -,'a>v J-1-, *- "y •' íííL^ ^^ ...................................•....... *■<"' A/7, W3V7-< A Otf' áŵ? 'ì*> DwfrMdiod ................................................. 232 <■>' ffiWj <«■ $? %* CJ Deffrol o gyagu................................................ 23-1 $J_ %> U? íäf cjN^^ .^/h Gweesi i'r Ysgolion Sabbathol..................... 235 <KÎ> WJQX> <Ü>*%AR Congl ye Adeoddwe,- ^ 67Q 01), Bwthfymam.................................................... 239 -Ip> 6ffi£) Q)fl fJL ,f^ Defí'o lioliadau ar Sul S'wlyb............................ 2-10 s% w -jjy Ddirwestwyr, mae'r nefoedd o'n ttt.................. 2-11 t£k PVfo,<rp Yr ys«'ol Sabbathol .......................................... 241 yri. pft/n ^l ^4- Bethawnaí.' .................................................... 2-12 cfV- 31 %J®*ù? C0NüL Y PLAî,T'- %ŵdf l/o --, r\l John y Beiblydd a'r gweddiwr....................... 2-13 Tfo ^ ^4 € %3 \Tî Surwdus ........................................................... 244 §? GÍF (<-$! <ÿ.f) ;iAí; '';X> S. E.Hughesa R. R. Hughes, Ülyn.—Daelun. 245 <*./) |A* (|)ŷ "1? 'y' 'P Deehreuad_ísel dynion enwog ..'..................... 2-4(5 ?,£■ 'Y *K J^'C^ ■ .,L CEEDDOEIAETH Y SOL-FA..................................... 247 X?* - ^^ " t^. ■■"■' -X. \- ADOLYGIAD Y WASG............................................. 248 >*P -/JSSJi d29 r'" ^' *\p Baeddoniaeth ................................................... 2-19 -*í- ■"'"^ ®W Y OONGL GrENADOL............................................. 250 W ẅ COFNODION YE YSGOL SABBATHOL .................... 251 Ctó ^í'/4 'V» GOIYNIADAU AC ATEBION........................., JiL M ' -4; DlFYEION <x; ^; a. n ^..gr.y ■■ -.S. ;■ '■ --■'X —Ç X —' >?' "•_ ^ ,.■,>?»■ " =SgX| _ . íiTÎÌ- ->"■ ».. .'■ ,%. /„> »>"■■•. /«~t^.*./~". . "7^v* '^/ T ■'.-■;■* ^i^ „ />' 251 rfl 254 ^ŴÄ8 ■'^ W <cöJF CV» ^ ŵj?°^V». c-'_ ^ ^'-f'V>) - ŵ^-^cV. %& <>: '^l Llangollen : Aegeaffwyd gax W. Williams, Swyddfa'e " Greal" a'e "Atiieaw."