Skip to main content

Cyfrol LXXXI. Sefydlwyá 1827. Pris lc. ä» <*í ^£ 2X> Ŵ'. ÿr HtDrau): CYHOEDDIAD MÍSOL AT WASANAETH :>o BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- oẅ V 2x>—^ J^C?p ©f. Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. G. 'h ;îAf- f# Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C,,Eglwyswrw. IV; EBRILL, 1907 'PO Y CYNNWYSIAD. K ,|t) "SR Traethodatj, &C, - CJ> Mr. E Vaughan, Staylittle.—Daelun............ 98 ;«T<| ;ív> WilTÝCynol............................................. 103 ?5fi <•!') Aclda................................................................ 10< GWEESI I'E YSGOLION SABBATHOL •( i,1)0 CONGL YE ADEODDWB,— ' *-\t> Ifyny'rysgol ............................................... in jlÇg> (j7'v) 03J), Y Onstion myfyrgar ...................................... 11 ot> Ä -!>o Y Prophwydi Mwyaf ...................................... 113 Congl Y Plant,— /Víì ::/■>■> f<"V ít>. p\7c, cCv ^' j/f^ " Fy mrawd ydyw "........................................... 116 J\P il^.GSjäíTí-L Plant yn deall dirwest...................................... 116 J^ Gocheler eysgod perygl.................................... 117 Ow Meudwy Hindwaidd.—Daelun....................... 118 ^J^&^M, Blodau Palestina ............................................. 119 \fa s-xrve§& Syr Williain Napier a'r eneth fach.................. 119 çf^ OAd ^ 0® «v)3 '>0 Daniei Webster a'r swyddog balch.................. 120 ^jçjj- íflu q^ fe ep9 Ô# OeeddOEIAETH y Sol-ea..................................... 120 }Kc) Ç"^9S| ^■'C/'^Jî ADOLYGIAD yWASG............................................. 122 J'^'^^E A _'^>»v>i' BAEDDONIAETH ................................................... 123 "î<!i.P^Svt,f l/> -n V Y Gongl Genadol............................................. 124 cì/c) ryr^ pSr Ü» .A, -ä' G OFYNIADATJ AC ATEBION.................................... 126 yŵ A Ä. fà Ẅ éf Dll'YEION............................................................. 126 ■M ÍHM êé ÍK> -ÿ <>^ M) §#§ cM) îf hpt^ü „r.' ■- Llangollen : Abgbaffwyd gan W. Williams, Swyddfa'r "Greal" a'e "Athbaw.