Skip to main content

yr fltbrai»: AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL BEDYDDWYR CYMRU, AM DAN OLYOIAETH Y PARCHEDIGION H. WILLIAMS, H. C. WILLIAMS, S. G. BOWEN, A.C. ■wCCYFROL L X X V. #- LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, Swyddfa'r "Greal" a'r "Athraw."