Skip to main content

Cyfrol LXXV. Sefydlwyd 1827. Pris lc. %^W^f$f'___c OCD ÿr fltbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigioa H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen.A.CEglwyswrw. TACHWEDD, 1901. TEAETHODAC — Y Parch. R. Jones, (Tirboi' AM.J— Daelun..... 323 Pennod i'r ìneddwyu...................................... 325 (irwersi ar y modd i ddarllen............................ 320 Cynghorion i ieuengtyd.................................. 329 Gwebsi i'e Y'sgolion Sabbathol.....................331 CONGL YE ADK0D1AVK,— Ymddyddan rhwng v tafarnwr a'r yfwr.........339 PwyàgrwAdd bedydd.......................................341 Y eartreí digartieí........................................... 342 CONGL Y PLANT,— Yr efengyl......................................................... 343 Y ddaeargryn yn India.—Dablun................... 344 Syr Henry Havelock a'r llygad du .................. 345 Un yn seiyll yn ei olcu ei hun........................... 316 Adolygiad y Wasg ......................................... 346 BaEDDONIAETH ................................................... 347 Y Gongl Genadol............................................348 GOFYNIADAi: AC ATEBION ^mT^rnmmm Llangollen: Abgraffwyd gan W.Williams,Swyddfa'e"Greal" a'e "Atheaw."