Skip to main content

ysrsr* ^^Ä^^^^^g^ teeS29 yr fltbraio: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatfco! BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. HYDREF, 1901. <SÂ 6><S &> 6ZS> Y CYNNWYSIAD. Tbaethodau.— Dr. J. R, Morgan, (Lleimcg.J—DABLUN........... 201 Cynghorion i ieuengtyd................................... 292 Bywyd y bedyddiedig.......................................295 Gwebsi i'e Ysgolion ÖABBATHOL.....................297 CONGL YB ADRODDWB,— Ydefnydd ymarferol o athrawiaeth 5' Drindod 303 Diolch plentyn i'w riaint ................................ 307 "Cofaa yn awr dy Greawdwr".......................... 307 Congl Y Plant,— Duwyn hollbresennol.....................................S09 Mynydd yr Olewydd.—Dabltjn........................ 310 Y plentyn yn dysgu apostolion........................ 312 V Cebddobiaeth ...................................................313 ŷ£b Adolygiad y Wasg ..........................................314 .<á? Babddoniaeth ...................................................315 Y GONGL GENADOL...........................................". 317 GOFYNIADAU AC ATEBION. <x: &>d c^> LLANGOLLEN : ABGIÎAFFWYr- GAN W. WlLLIAMS, SwYDDFA'B "GBEAL" A'B "ATHBAW.'