Skip to main content

Cyfrol LXXV. Ssfydlwyd 1827. Pris lc. cv /^ b^ÖM^r^ Ŵi <S TT-T^ .-. ŵ/.( .& ÿr fltbrau): CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon Sabbatftol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. MEDI, 1901. &> Y CYNNWYSIAD. Teaethodau.— Y Pait'h. Sheia Morgans, Beaumaris a Llan- goefl. —Daelun ......................................... 259 Gwersi ar y modd i ddarllen............................. 261 Cynghorion i ieuengtyd................................... 263 Ÿ pethau y rnae y saint yn cael eu cyffelybu iddynt........................................................... 264 GWEESI l"E YSGOLION SABBATHOL K CONGL YE ADEODDWR,— 266 <XÎ ÍX> &) ArchNoah....................................................... 272 Pren rhosyn íy mam........................................ 27.'ì Natur yn tlangos Duw...................................... 274 CONGL Y PLANT.— Ein Cenadon ar daith.—Dablun .................... 276 Yr Hen Destament .......................................... 277 Y gwynebpryd ................................................ 277 Mary Jones. y Gymraes.—Dablttn.................. 278 Llyfrau............................................................. 279 Ceeddoeiaeth ................................................... 280 Adolygiad y Wasg ..........................................281 Baeddoniaeth ................................................... 282 COFNODION YE YSGOL SABBATHOL ..................... 284 :*> &•*) °VA. '■iJy X IjONGIi UrüJNAJJUJ-............................................. SÎÎSi w ÌÍ-ìk pY'o ^ji GOFYNIADAU AC ATEBION.................................... 286 ií W~ ssfcas -S- LLANGOLLEN : AEGEAFÍWYP GAN W.WlLLIAMS, SWYDDFA*R "GREAL" A'E "ATHEAW."