Skip to main content

Cyfrol LXXXIII. Sefydlwyd 1827. Pris lc, ra-' o r, „ <>, - , ô r ,ô,,6 „ ŵr ÿr fltDraw: <x X> CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôoJìon SabbatDol BEDYDDWYR. ÖOLYGYDDION:— Y ParchediyUm II JFilliams, II Cernytc JTHfiaiHs, (i S. (ì. lìowen, A.C. :x> EHA6FYR, 1909. Y CYXXVTÝSTAJD. Traethodau, &c,— Dr. liouso —Dabli:n............................. Pwlpud y Plîinr..................................... Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol. Congl yr Adroddwr.— " Yrlesu a wylotM" ............... Cymhellad i blentyu.................. A wyt ti'n caru'r Iesu .'............ 359 .... 366 .... 367 .... 30« Congl y Plant,- Ẃ 5 (jwahanol ddulliau o drin gwallt vn y Conjro.—Daelln .............................'......'.. s,-,u Atebion plant................................................ 370 Bonclust bendithiol....................................... 370 ih -A x>Cerddoriaeth y Sol-ffa........................371 ^rg a> vi\ ;'V.' i Adolygiad y Wasg........................ 370 SjL 'V;' % a^íSí^ Barddoniaeth ....................................... 373 ^J^ ^t JC ,'X> Y Gongl Genadol.................................... 374 ^; M-'S^ y^.^y Gofyniadau ac Atebion ........................... 37Ü W(TO<â|i á: m, % Difyrion..............................................376 <f ál ;i V. I YCynnwysiad....................................... 377 SPv ç^q M P ,X '<> 'ì $& <> W<> X ' <>" X 1 O* <5 £ <S •■<<-- <> <> <S -<$ "<$ -LJ' Lla^íiollen : Argraffwtd gan W.Wllliams, Swtddfa'e "Greal"' a'e "Atheaw."