Skip to main content

Cyfrol LXXXIII. Sefydlwyd 1827. Pris lc. ÿr fltfcraie: ysôôlìon Sabbaíbol BEDYDDWYR. Y JParchedicfion II. Wüliams, II. Cemyw Williaiii*, a S. (r. Bowcn, A.C'. TACHWEDD, 1909. )• CYNNWYSIAJ). $» jí Traethodau, &c — :gj £$ Nodiaclau Golyíjyddol .................. '" Telynau u doiwyd yn gynhar" .. Y Parcli. W. R. James, India ..... Y Pareli. .1. II. Hughes.—-Dablun $0 Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol................... 333 Y Congl yr Adroddwr,— 3ç O'r llafui' daw'r lles....................................... 340 PO Dyddyplant ............................................... 341 /t Congl y Plant,— >. Meirch a cherbydau Duw.............................. 341 Íí9 Y fEwiiíf fi>imhwoiìiJ.—T>A£l>xns..................... 342 Ir6^^ Cerddoriaeth y Sol-ffa......................... 343 <kl> U3$: (!X> Adolygiad y Wasg........................ 345 Itr) <?v9 Í-~'A? TAi^ =•[ Barddoniaeth ....................................... 346 % -WìíáP Y ^011^1 Genadol JP<^<öfc Gofyniadau ac Atebion........................... 349 $p ^îp MÎ< f f / Bifynon.............................................. 3,0 f « * ' ŵẃsSS»K ŵ. ^^ ? s: >.J b» LLANGOLLEN : AlíGRAFFWYI' g an W. Williaìis, Swyddfa'e '' Geeal" a'e "Atheaw."