Skip to main content

YK ATHEAW. Rhif 994. HYDREF., 1909. PliIR lc GWLAD MOAB. i. nlD oes anghen dweyd fod cyfeiriadau Jawer at y wlad hon a'i phobl yn yr Hen Det-tament. Bwiiadwn mewn cyfres o ysgrifau roi trem ar hanes ymebwil- iadau diweddar yn y wlad hon—ymchwiliadau nas gallant lai na phrofi yn ddyddorol ac addysgiadol i'r efryd- ydd Beiblaidd. Gwlad Moab sydd oddeutu hanner can' milltir o hyd wrth ugain o led, yn cynnwys yr ucheldir i'r Dwyrain o'r Iorddonen, gyferbyn â Jericho, yr hon sydd ar yr ochr Orllewinol i'r afou. Y mae llawer o deithwyr wedi ymweled â'r wlad. ac y mae ei nodweddion cyffredinol wedi eu darlunio gyda llawer o fanylrwydd ; ond fel y rhan fwyaf o'r wlad, nid oes ymchwiliad llawn wedi ei wneyd. Pan wneir ymchwiliad trwyadl o honi, y mae yn ddiammheuol y bydd y caidyniadau yn fawrion a phwysig. Gwaith y Gymdeithas Ymchwiliadol Americanaidd fydd hwn yu