Skip to main content

Cyfrol LXXXIII. Sefydlwyd 1827. Pris 'f^í , O,. , O, » , O r , 0-^0~^Or„ ~0^o_»,0. ill yr fltDraw: ll <W^$f%> CYHOEDDIAD MISOL 0 lí^S^IP at wasanaeth à^S^- f|I ysôolìon Sabbatbol Fes BEDYDDWYR. ' '' ~K' GOLYGYDDION:- pGg^J F Parchcdigion 71. Williams, IT. C. <$ :# $P Wìlliam*. a S. G. Boicen, A.C. ^' *W feẄG# -------------------------------------------------- fe^ EBRILL, 1909. x, r crjrmFTSLáJ). c Ul <K Traethodau, &c,— —* -L Nodiadau Goly;rvddol................................. 99 fiàftg .» Dwyfoldebyr Ysjírythyrau.......................... 100 0 ŵT? j; EinHeinynau.....'........................... 103 & rfflo ^-jfi Yspyty Oenadol Ta'i Yuan Fu.—Darlitn ... )05 ■flhh pW<n Dafydd Frenin............................................. 106 K > 0 Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol................... 109 f5> (yö liY, Congl yr Adroddwr,— jjÊ> Gì^) ^}é |)<ÿ " Ydyw'r Iesu'n d'od i'ch tŷ .'" ..................... 111 HfH I-: Yniddyddan ar yr aelwyd.............................. 112 ,, fâ>&)<5jF Dim ond deilen ............................................ 115 jfê> Gv9 Mac Cyniru eto'n fyw.................................... n<: 4 -Jì? Congly Plant,— ^ \ Ufyddhewch i'ch rhieni................................. 117 % rS> Gfiò Ql\, Y plant a'r lleuad ....................................... 118 íP L,"íd >vf -A^ ŵs Pysjfota—Dabltjn.......................................... 119 ór ?y- W Yr wydd a'r wyau aur ................................. 120 *& Yl %M_ Adolygiad y Wasg................................. 121 ỳ^ '^C *P Barddoniaeth .............................. ........ 122 <& j§ : :^ Y Gongl Genadol.................................... 124 j/f^ .-/* JL « Gofyniadau ac Atebion ........................... 125 a£. ■*' fe<&cí Difyrion............................................. 126 ^ ( äji o " o " <> ''-:■■ 00 O O lc. 2X> :x> ŵ> x>