Skip to main content

Cyírol LXXXI. Sefydlwyd 1827. Pris lc. H'- yr Ätbraun CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon SabbatDol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- F Pareìwdigion II. Jfllliams, II. C. William8, a S. G. Boicen, A.C. Ö© MAI, 1908. <x! r CYNNWYSIAD. Traethodau, &c,— Y Parch. D. Bassett.—Daelun..................... 131 __ Mat. vii. 21—24........................................... 135 <SS> Yr eglwys í'el moddion i ladd llygredigaeth yroes.......................................................... 136 Yrysgol Sabbathol...................................... 137 Effoithiau duionus dirwest ar y teulu........... 138 Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol.................. 140 Congl yr Adroddwr,— " Mi glywais y Gog"..................................... 143 Cristionogaeth a chymdeithasiaeth............... 144 Y gwanwyn................................................... 147 Geiriau olaf merch y meddwyn..................... 148 Congl y Plant,— Gerddi Plant.—Dablun ............................... 149 ,%yv John Guttenburgh ....................................... 150 "5p Gwroldeb a dyngarwch merch ieuanc........... 151 <_& ►L Cerddoriaeth y Sol-fa............................... 151 !2X> Adolygiad y Wasg ................................. 152 '&- ŵ Barddoniaeth..................................... 153 P>62p<*3È Y Gongl Genadol.................................... 155 &- <kl ÎZ% >a> Gofyniadau ac Atebion ........................... 156 OçD Difyrion............................................ 158 äk <* '*> ■■-.-.. TPr4g^*8g«3_»§S«5js_-— v ■ Llangollen : Argraffwyd gan W. Williaais, Swyddfa'r '' Greal" a'e "Attì ' w."