Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Pris lo. 1%ffî($&6-K m yr Htbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolion Sabbatbol ____BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- r Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. 'ö&' :i\h 'Pb Williams.Corwen; aS.G.__owen,A.C,,E[_iwyswrw. $b RHAGFYR, 1906. feei-_5 **>J Y CY'NNWYSIAD. MS> 6"v3 oj), Teakthodal\ &c.,-~ È> >A| c^ Y Pareh. Josoph Han.s, {Gohicr y—Daell'n . . 3?5 /ŷV 5»tV ?_A Nadolitr llawt'U ............................................ 35S $ |Çf 'P YBerllar........................................................... 360 \c> Gv9 <ofí (jrWEESI 11. YòüOLION Sabbathol.....................361 250 Y dyferyn ......................................................... 369 Y IN adoiii.;-. ùiwedd blwrddyn....................... 370 0® )__£ fàb CONGL YE ADEODDWB,— AÄ) _V\_. |*_N W» «ÿr,- ^V CONGL'Y PLANT- -*> o c) gi. ^ gi-w.y<jt^cairns«fei g-weddiwr........................ 371 OCO ~^__£ ^ Ceeddoeiaeth y Sol-fa..................................... 372 IŴI <XÍ Adolygiad y Wasg............................................. 373 BaBDDONIAETH ................................................... 374 ,, <x ^r^^Jp Y GONGL GENADOL............................................ 375 ^l^^sjj ?b ^^ ŵ ÖOFYNIADAIT ACATEBION.................................... 376 ?jp ^P ^ TODION YE YSGOL SABBATHOI...................... 371 Y Cynnwysiad. 377 ífì>eS« ẅ§!*C X> ^^^^^^^ÿ^^^^^^^^^^W^ ^~ Lla: ■• illen : Aegeaffwyd oan W.Williams. Swyddfa'e "Geeal" a'e "Athbaw.'