Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. oc <S> }Pr fltbraio: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. <xi YSGfä) oc Jfc GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. Gfà S% TACHWEDD, 190 6. $X> Y CYNNWYSIAD. §^£, TRAETHODaC, &C.,— (^f Ÿ Priíathraw Silas Morris, M.A., Bango'.— *3Ì DARLTTN ............................................. 323 ífe Yr apostol Peclr .......................................... 325 (|X> Y llef o Macedonia............................... 327 (fe Y geiniog Genadol aeth i'r Congo, a'r hyn ■ý? wnaeth vno.................................................... 328 €k Y Berllan'.......................................................... 330 JX> GWEESI I'E YSGOLION SABBATHOL . 331 <VL Congl yr Adboddwe,— ®fc Coronau Iesu..................................................... 3:34 ŵv Cadwgair ....................................................... 335 ip Yr egwvddor Gymraeg.................................. 337 fíTjlî1 Pethau byehain............................................. 337 Iaith hen Walia wen ....................................... 338 Bethywgweddi................................................ 339 CONGL Y PLANT.— Ffordd Duw o ateb gweddi..... Yr eryr.—Dablcn... Ocí} <J5% .................. 340 |p G( <& <w f*> Ŷ^^nid^^eiylifa;;;!!!;;!;;!";^!;;."'";"';!;^^341 <*$ ?-(/? ^ *V>.i POT /?-Jr Hanesynau am y Cenadwr George Grenfell___ 342 Pethau i'w cotìo............................................... 343 •?>0 Ceeddoriaeth y Sol-fa..................................... 343 <Xj Adolygiad y Wasg............................................. 345 ì^.i^ Baeddoniaeth .................................................. 346 oV, :x> S> G^Ö (C\\ COFNODION YB YSGOL SABBATHOL .................... 347 Ìfr" b> w À/ Y GONGL GENADOL............................................ 348 OtÔ â/}S Ŵ V- 'iî GOFYNIADAL" AC ATEBION.................................... 349 "■{ Y V Z -D JT DlFYEION............................................................. 350 W CiiS <ch ^S Llangollen : Argraffwyd gan W. Williams, Swyddfa'r " Greal" a'r "Athraw."