Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. oc <x: <xì yr fltbrau): CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatftol BEDYDDWYR. <XZ <~B ÖOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. fyç Williams.Corwen; aS.G-.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. ý& + HYDREF, 1906. 3> (y^> x> Y CYNNWYSIAD. TbAETHODAU. &c.,— Yr apostol Pedr .............................................. 201 Yr anífyddiwr a'i ferch ................................ 293 Pregeth ryfedd ar y Beibl................................ 294 Gweddi yr Arglwydd ............................... 295 Y moddion i gadw yr adfywiad yn ein pobl ieuaine........................................................ 206 Y Berllan........................................................ 298 Môl.—Darlun................................................ 299 GWEESI l'li YSGOLION Sabbathol..................... 300 CONGL TE ADBODDWE,— Iesu o Nazareth............................................... 805 Crist a Nicodemus............................................ 306 Y ddau parrot.................................................... 307 CONGL T PLANT,— Y mellt a'r taranau.—Daelun......................... 309 Nid oes ond un llyfr....................................... 310 Y gwron mewn ampylchiadau eyffredin ......... 311 Ceryddu o f*ariad.......................................... 311 Bhisiart Iorwerth Brydydd............................. 312 Pethau i'w cofio................................................ 312 <xr 0c.! 3> ÇJ Ceeddoeiaeth t Sol-fa..................................... 313 Q'\ò Q?í Adoltgiad t Wasg............................................. 314 k ìl Baeddoniaeth ................................................. 315 'fr V'À' ^ìt :(/? -V COFNODION TB YäGOL SABBATH0L ..................... 316 <Xl Ìtn J*> r"- ,*iì Y GONGL GENADOL............................................. 316 îfa JVL v - A GOFTNIADAU ACATEBION.................................... 318 *■' ^-— «Ä *&uz .....m>^^w*y- x ?mi...... LLANGOLLEN : AEGRArrWTI' GAN \V."\Vî i.LIAiIS, Swtddfa'e "Greal" a'r "Atheaw."