Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Pris le. ^íŴ^Ŵ^*8**8^ w fltDrau>: CYHOEDDIAD MISOL AT WA8ANAETH ysgolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. ì>Ss GSS> W Gì^ bö MEDI, 1906. 2» 2» sr .V Y CYNNWYSIAD. Traethodau, &.C., — PwlpudyPlant........................................... 250 A ydyw diodydd meddwol yn niweidiol i'w hyfed.'........................................................ 263 Y Berllan..................................................... 264 Desgriüad Job o'r Hipj)opotamut.—DASXjVTX..... 265 GWERSI I'E YSGOLION SABBATHOI...................... 266 CONGL Ylt ADRODDWR,— Y fam a'r ferch................................................. 272 A ydyw dy galon yn teimlo.' .......................... 273 I Blas Gogerddan.......................................... 274 Congl y Plant,— Tadan dyHÌon enwog......................................... 275 Gwylan.—Darlun........................................... 276 Hanesyn am Dr. Jenkins, Hengoed..................277 Pethau ì'w cofìo................................................ 278 Y ceiliog.—Daelun.......................................... 279 Ceeddoeiaeth y Sol-fa..................................... 280 Adolyoiad y Wasg............................................. 281 BAEDDONIAETH ................................................... 2S2 COFNODION YR YSGOL SABBATHOL ..................... 283 Y tìONGL tìENADOL............................................. 283 Sfe . A ~sK tìOFYNIADAU ACATEBION.................................... 285 OCl UÿS £)0 DlFYRION............................................................. 286 i(t. Jfjn oc: oc: LLANGOLLEN : AEOItAFFWYD GAN W.WlLLIAMS, SWYDDFA'R "GREAL" A'R "AtHRAW.'