Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Frii le. %^^^ŷ^^^, ÿr fltbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:— Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. GORPHENAÎ, 1906. <&& Y CYNNWYSIAD. Teaethodau,— Dylanwacl tiriondeb........................ ......... 195 A ydyw diodydd meddwol yn niweidiol i'w . hyfed.' ............................................. 198 SJ5 *& Presethuyn Ffair Jagannath—Darlitn......... 200 Y llygad........................................................... 201 <oÁ GWEESI I'R YSGOLION ÍSABBATHOL..................... 202 *& CONGL YE ADEODDWE,— Prydferthwc-h................................................. 206 Yr hen gadair fraich ........................................ 210 Dysgweh ddweyd, "Na"................................. 211 CONGL Y PLANT,— Cartref y Parnh. A. L. Jenkins.—Daei.UN ...... 212 Cynghor i'r efrydydd ieuanc ........................... 213 Taflu aur ac arian i'r llyn................................. 213 Gŵr anhawdd i'w fodcìio ................................. 214 Llynhynod ...................................................... 214 Pethau i'w c-otìo................................................ 215 Digon i i'arw........... .......................................... 215 Cerddoriaetii y Sol-fa.....................................216 Adolygiad y "SYasc;............................................. 217 Barddoniaeth................................................... 218 COFNODION YR Y.SG0L SABBATHOL..................... 219 %* tf& ; 1 ẅ <■,& Y Gongl Genadol............................................. 220 Ỳ$ Sc9 ^T GOFYNIADAf ACATEBION.................................... 221 "fo <S'S) (jl ■oftsfc^Ä» - .A - A - A A A l«3* ^' Llangollen : Argraffwyp gan W.Williams, Swyddfa'r " Greal" a'r "Athraw.' ẃ.