Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. zx> yr fltbrai»: ysgolìon SabbatDol ______BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. Williams.Corwen; aS.G-.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. MAWRTH, cx> 'X 0$, ŵ> :x> r 6x3 ^ <Ä® ^ Ẅ Y CYNNWYSIAD. TEAETHODAU, — Pwlpud y Plunt ...........................................67 Mrs. Williams, Brynmôr, Penygroes.—Dablun 71 Pa fodd i gj-rhaedd dedwyddweh .................... 73 YBerllan..................................................... 75 Cymdeithas Ymdrech Cristionogol.................... 76 GWEBSI I'E YSGOLION SABBATHOL .................. CONGL YE ADEODDWE,— Moses yn taro y graig....................................... Sl Diwygiad dydd y Pentecost.............................. 82 CONGL Y PLANT,— Martin Luthera'r Diwygiad Protestanaidd...... S4 YrEtholiad........................................................ 84 Gwynt y Dwyrain ........................................... 85 Pethaui'w cofio......................................... 8G Y Gwinc (Chaffinch).—Daelun........................ 87 Cebddoeiaeth y .Sol-fa..................................... 8S Adolygiad y Wasg 'ỳ Baeddoniaeth...................................................... 90 <<£> v^ COFNODIONYE YSGOL SABBATHOL........................ 91 92 ÌfCíp^ Jx> ¥p 6^3 OJf, y Gongl Genadol <KÇ i£p 7-y GOFYNIADAU ACATEBION .................................... 93 <*î lí->. : V i 'Ì^ DlFYEION................................ ............................ 9.} ClM ' <H;S:^> ŵ« :-<>J ?x> îTT?^^^X '^ X '•^~--X'L >X^X"X '•■t~^'X~~?cx--'^~5X~—^'^c+'-T- &?>; LLANGOLLEN : ABGBAFF WYB GAN W. WlLLIAMS, SwYDDFA'E " GEEAL" A'E "ATHEAW."