Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. ÿr fltbrau): CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon SabbatDol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. CH WEFROR, 1906. Y CYNNWYSIAD. TlìAETHÖIiAr. — " Gyda Duw v rhodiodd Noah"....................... 3ó iTlly-ad .... '............................................. 7 Marg-aret a Daniel Jones................................. 38 Mr. lí. W. Edwards—Dablhn ................... 11 YBerllau ...................................... i_ bO :x> GWEBSí Ii: YsGOLION Î^ABBATHOj...... CONGL Yl; AliJiODDWB,— Y fi-wydr anweledií"; ■......................... Yr Ií-u yn ei r'edydd........................ ".Tohnny dwevd y fíwir " ................. .(:', &> 67S C'ONGL Y Pl.ANT. Ain freuinoedd.............. Ceriiun <> Grist ............. llobili Gocl].— DABLLN . Pethau i'w eoüo............ Nerth enw y Cfwaredwi- <X1 oc; S»ü oc: '« Cebdiioeiaetii y Sol-ea ..................................... 50 Adolygiad y Wasg ............................................. :ü Babddoniaeth...................................................... .-,< COl'NODION Yl: YSGOL SAHBATHOJ......................... ö'.) Y GONGL (tENADOL ............................................. 00 GOFYNIADAt" A( ATEBION .................................... f,_ DlFYEION'........................................................... (î-2 <> x ' <KÎ> <> V &^NÌ( <X, ;a4 Llangollen: ABGEAFFWTI' gan W.Williams,Swyddfa'e "Oreal" a'e "Atheaw."