Skip to main content

Cyfrol LXXX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. %^^iS^%?; yr fltbraio: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. tx> ; GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. 0C]D |&4ê So Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. IONAWE, 1906. Y CYNNWYSIAD. TltAETHODAU, - Llafrwyn.— Dari.uy.................................. :) irar< iy\ Llythyrau Aim Oriffiths.............................. ó ËeS& -iT Y diweddar Mr. R. \V. Edwards...................... <i .í- YBerllan .................................................... 7 lf Y íiwyddyn ............................................ 8 1, Dinus yr enaid dj*nol ...................................... S» &> j2y GWEBSI TK YSGOLION SABBATHOL 10 i£r Gfìf) (cY< CONGL YR ADEODDWB,— ý® $&k |>> Bliith diygioni.................................................. Ki ? TfôL ^S Noson ddiweddaf y íiwyddyn............................. ìs CONGL Y PLANT.— 1X> <XI Ffyddplentyn .................................................. 10 Derbyn y werslle bynagy ceirhi..................... 20 Yr ysgol yn Yacusu.—Daelun.......................... 21 í' v Pethau i'w cofio................................................. 22 <*r ^Ç)y íx> Ìl'-, V, /h CeRDDORIAETH Y SOL-FA..................................... 23 cÌ^,X :JV ADOLYGIAD Y WASG ............................................. 25 1)0 Baeddoniaeth...................................................... 25 Otí' COFNODIONYB YSGOL SABBATHOLj........................ 26 #>' '".3 'tN', Y GONGL GENADOL ............................................. 27 w-- ^ú)^ tj* <X.v fw" .<>> GOFYNIADATJ AC ATEBION .................................... 28 0(1 JUÌ ?>> " ií DlFYEION .......................................................... 30 'iî?; C' o: (fíí C|^ I ^g^g^g^»^. &»Öí3*fe Q, «^&ÄaJ! «^S5=^^ Äẅ Llangollen: Aegeaffwyd oan W.Williams. Swyddfa'e4,Greal" a'e"Atheaw.' ' : ' . -;c^:vrr:v